Werf 2. Ontkokering Noord-Zuid - ngo-federatie

Menu

Werf 2. Ontkokering Noord-Zuid

Profile picture for user sarah.arras@ngo-federatie.be
ContactpersoonArras Sarah
09 Oct 2019
Onze ondersteuning Belgische ngo's in 2030

Het gaat al lang niet meer over het ‘arme Zuiden’ en het ‘rijke Noorden’. Thema’s zoals ongelijkheid, seksueel geweld en waardig werk spelen evengoed bij ons als elders in de wereld. Hoe kunnen we loskomen van de Noord-Zuidopdeling binnen ons discours, organisatiemodel en onze interventies?

Website by MINSKY