Visie 2020 - ngo-federatie

Menu

Visie 2020

ContactpersoonFemmy Thewissen
04 Mar 2019
Onze ondersteuning Belgische ngo's in 2030

In 2014 organiseerden ngo-federatie en ACODEV met een expertengroep de reflectie over “welke toekomst voor ngo’s in de 21ste eeuw”. Die reflectie mondde uit in een discussienota en visietekst.

Beide federaties stimuleerden op die manier het debat over de vraag of we als ngo én als sector klaar zijn voor de toekomst. In lijn met de (internationale) analyses en rapporten over een wereld in verandering, leidde deze reflectie tot een agenda en oproep tot vernieuwing voor Belgische ngo's.

Jean Bossuyt - de voorzitter van ngo-federatie en Head of Strategy bij ECDPM – schreef samen met een werkgroep deze 'agenda tot vernieuwing' uit in een discussienota. De raden van bestuur schaarden zich vervolgens achter een visietekst die enkele standpunten naar voor schuift.

Wat na 2020?

Ondertussen zitten wij niet stil. We werken verder op die visietekst en kijken samen met onze leden vooruit naar 2030. Daarom organiseren we een toekomsttraject 2030 voor onze leden.
> Lees er hier alles over.

Website by MINSKY