Toekomsttraject 2030 - ngo-federatie

Menu

Toekomsttraject 2030

ContactpersoonFemmy Thewissen
27 Feb 2019
Onze ondersteuning Belgische ngo's in 2030

De rol en meerwaarde van ontwikkelingssamenwerking en ngo's wordt vandaag regelmatig vanuit verschillende hoek in vraag gesteld. De context waarin ngo’s opereren is dan ook sterk veranderd sinds hun ontstaan.

Vandaag lijken we in een stroomversnelling te zitten. De trends en de maatschappelijke dynamieken volgen zich in snel tempo op. Het is dan ook niet verwonderlijk dat beleidsmakers, het brede publiek, partnerorganisaties, het Belgisch middenveld, ontvangende landen, … elk met hun eigen gewijzigde verwachtingen naar de sector van ontwikkelingsngo’s kijken.

Hoe positioneren de Belgische ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking zich in deze context? Hoe antwoorden we vanuit onze diversiteit op de wijzigende context? Hoe reageren we op innovatieve dynamieken en slaan we bruggen naar relevante stakeholders?

Setting the scene

In onderstaand document schetsen we de overkoepelende insteek van het toekomsttraject 2030.

Samen nadenken in stappen

De reflectie met de sector verloopt in verschillende stappen. We evolueren van het in kaart brengen van de veranderingen naar ons ideale toekomstbeeld.

1. Contextmapping 

Wij zien 5 belangrijke trends op het vlak van ontwikkelingssamenwerking en de plaats van ngo's daarbinnen.

Deze korte trend schetsen zijn het resultaat van de analyse van een aantal belangrijke internationale publicaties. De bronnen staan telkens onderaan de pagina van de trend.

Daarnaast interviewden we een aantal belangrijke stakeholders voor Belgische ngo's. De interviews werden verzameld in quotes. Ze bieden een externe spiegel voor de sector en schetsen de (gewijzigde) verwachtingen van een aantal belangrijke partners.

Samenvatting interviews

Lees hier een samenvatting van die interviews in de vorm van quotes.

 

2. Hoe verbeelden de sectormedewerkers de toekomst?

Via een bevraging bij een brede groep medewerkers en vrijwilligers in de sector peilden we naar hun visie op de toekomst van de sector. Welke uitdagingen zien zij voor deze sector? Hoe moet de sector evolueren om daar op te antwoorden tegen 2030? 

Hier vind je de eerste resultaten van de bevraging.

3. Verdiepende ateliers

Van 13 tot en met 16 mei organiseerden we 4 toekomstateliers rond de volgende thema's:

Deze ateliers werden inhoudelijk gestoffeerd met het verzamelde materiaal van de contextmapping, de bevraging en interessante voorbeelden uit de sector. Via panels, uitwisselingssessies en concrete cases prikkelden we de deelnemers om na te denken over externe ideeën en nieuwe inzichten. 

Op basis van het verzamelde materiaal en de discussies die plaatsvonden op de ateliers, gaan we nu aan de slag met het ontwikkelen van concrete handvaten voor de toekomst.

Wil je betrokken zijn in dit traject? Laat het weten aan Femmy.

Website by MINSKY