Jouw input - ngo-federatie

Menu

Jouw input

ContactpersoonFemmy Thewissen
27 Feb 2019
Onze ondersteuning Belgische ngo's in 2030

Hoe kijken sector medewerkers naar de toekomst?

We organiseerden een bevraging bij een brede groep medewerkers en vrijwilligers om te peilen naar hun visie op de toekomst van de sector. Welke uitdagingen zien medewerkers voor deze sector? Hoe moet de sector evolueren om daar op te antwoorden tegen 2030? 

Hier vind je de eerste resultaten.

Bedankt voor jullie tijd!

De bevraging werd enthousiast ingevuld. Dank daarvoor!

  • 88 medewerkers vulden de volledige bevraging in. 
  • In totaal gaat het over medewerkers van 43 verschillende organisaties, met tussen de 1 en 6 respondenten per organisatie.
  • De medewerkers van één en dezelfde organisatie verschillen onderling op vlak van leeftijd, functie en locatie. 
  • De invultijd was gemiddeld 36 minuten.

Download hier de resultaten en de analyse van de bevraging.

Results and analysis of the survey - Toekomsttraject2030
Belgische ngo's in 2030
04 Jul 2019 en TAGS: Toekomsttraject 2030 bevraging

Eerste resultaten bevraging

We presenteren hieronder voor elk atelier één of twee grafieken die verband houden met het onderwerp van het atelier. 

Atelier 1: Positionering in Belgische (civiele) maatschappij

Medewerkers willen dat de meerderheid van de rollen in de toekomst belangrijker worden. Met als top 3:

  1. het mobiliseren van burgers;
  2. de politieke rol;
  3. het co-construeren van alternatieve modellen. 

De rol die slechtst scoort is het voeren van onderzoek. Al is er nog steeds een grote meerderheid die stelt dat we dit meer moeten doen in de toekomst.

 

Atelier 2: Positionering in globale agenda en sfeer

In vergelijking met de vorige grafiek, geldt op internationaal vlak dat medewerkers een meer uitgesproken mening hebben over welke rollen ngo's in de toekomst minder moeten opnemen. Uitschieter qua rol die we minder moeten opnemen in de toekomst, volgens een meerderheid, is de rol van efficiënte uitvoerder of onderaannemer. Ook voor de rol van rampenbestrijding zijn er ongeveer evenveel stemmen die stellen dat we die rol minder moeten opnemen in de toekomst als stemmen die stellen dat we die rol meer moeten opnemen.

Wat moeten we veel meer doen in de toekomst? Volgens een overtuigde meerderheid zijn dat de rollen van:

  • waakhond;
  • facilitator van multi-actor partnerschappen;
  • capaciteitsversterking in de partnerlanden.

De grafiek geeft duidelijk aan dat een meerderheid van de medewerkers zeker niet vindt dat lokale partners als uitvoerders moeten optreden van projecten van Belgische ngo's. Ook vindt een meerderheid dat ngo's niet overbodig moeten worden ten opzichte van hun lokale partners tegen 2030. 

Het deel uitmaken van internationale allianties op gelijke voet is daarentegen wel voor het overgrote merendeel van de respondenten de manier waarop Belgische ngo's en lokale partners in relatie moeten staan. Daarnaast vestigt een meerderheid ook de aandacht op de financiële onafhankelijkheid van, het krijgen van meer controle door en het reduceren van administratieve last voor de partner.

 

Atelier 3: Samenwerken met diverse actoren

De belangrijkste uitdaging voor het werken in multi-stakeholder partnerschappen is wederzijds begrip tussen verschillende stakeholders. Daarna volgen een 4-tal uitdagingen die ongeveer even uitdagend beoordeeld worden. 'Zichtbaarheid van het eigen werk' binnen dit soort partnerschappen scoort als de minst grote uitdaging.

Over het algemeen scoren de verschillende types relaties met de privé-sector overwegend positief. De twee types relaties die het hoogst scoren zijn: informatie-uitwisseling met bedrijven en advocay ten opzichte van bedrijven. 

De types relaties die toch wat lager scoren en waarvan een relevante groep medewerkers vindt dat ngo's daar minder in moeten investeren tegen 2030, zijn: standaard-setting, brokering en sponsoring.

 

Atelier 4: Making sure we can act

Deze grafiek oogt erg gebalanceerd. Voor de verschillende types organisationele modellen vinden vaak bijna evenveel medewerkers dat ze minder dominant moeten worden als dat ze meer dominant moeten worden tegen 2030. Het model internationaal gedecentraliseerde, genetwerkte organisaties scoort het hoogst als model dat dominanter moet worden. Het organisationele model van issue-netwerken met tijdelijke pop-up netwerken scoort het laagst.

Website by MINSKY