Bouwen aan 11 werven voor de toekomst - ngo-federatie

Menu

Bouwen aan 11 werven voor de toekomst

ContactpersoonKarolien Burvenich
08 Oct 2019
Onze ondersteuning Belgische ngo's in 2030

Het Toekomsttraject 2030 ondersteunt ngo’s om zelfkritisch en innovatief aan de slag te gaan met nieuwe uitdagingen. We werken met onze leden aan 11 ‘werven’: toekomstthema’s waarin zij zelf de motor van verandering zijn. Ben je geboeid door één van die werven? Stap dan in een ‘coalition of the willing’ om dat thema verder uit te diepen en vorm te geven!

Toekomst voorbereiden in 11 werven

Het Toekomsttraject 2030 is opgestart in 2018 en heeft sindsdien al een hele weg afgelegd: de context en uitdagingen zijn geschetst, we bevroegen zowel de sector als externe stakeholders. We organiseerden toekomstateliers om samen te reflecteren. De 11 werven maken deze reflecties concreet. Uiteraard werken we voor deze werven ook nauw samen met 11.11.11.

Elke werf beoogt om concrete handvaten aan te reiken voor de sector. Hoe kan je bijvoorbeeld de opdeling Noord-Zuid loslaten in een steeds globalere wereld? Of hoe zorg je ervoor dat personeel en achterban een betere afspiegeling zijn van de maatschappij? Waar sta je als organisatie ten aanzien van multi-actorpartnerschappen?

De werven van het Toekomsttraject zullen tot verschillende vormen van output leiden: concrete handvaten zoals een vorming of analysetool, inspirerende voorbeelden en strategische input voor positiebepaling als sector. De precieze output van elke werf zal mee bepaald worden door de leden die hiermee aan de slag gaan.

 
11 werven voor de toekomst09 Oct 2019

Politieke rol als actor van maatschappelijke verandering

Als actor van maatschappelijke verandering worstelt de sector met het opnemen van haar politieke rol. We zien dan ook een tre...
11 werven voor de toekomst09 Oct 2019

Samenwerking met de bredere Belgische civiele maatschappij

Als we vandaag écht iets willen veranderen zullen we verder moeten kijken dan onze eigen sector. Een sterk middenveld is cruc...
11 werven voor de toekomst09 Oct 2019

Sustainable Development Goals

De globale agenda 2030 met haar 17 duurzame ontwikkelingsdoelen is belangrijk voor de sector. Veel aspecten ervan zijn al jar...
11 werven voor de toekomst09 Oct 2019

Ontkokering Noord-Zuid

Het gaat al lang niet meer over het ‘arme Zuiden’ en het ‘rijke Noorden’. Thema’s zoals ongelijkheid, seksueel geweld en waar...
11 werven voor de toekomst09 Oct 2019

Gelijkwaardige en evenwichtige partnerrelaties

Samenwerking met partners wereldwijd om onrecht te bestrijden, staat centraal in onze werking. Daarom is het ook cruciaal dat...
11 werven voor de toekomst09 Oct 2019

Samenwerking met de private sector

De private sector is een steeds actievere speler op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid. We moeten naden...
11 werven voor de toekomst09 Oct 2019

Multi-actorenpartnerschappen

Als we vandaag écht iets willen veranderen zullen partnerschappen cruciaal zijn. We moeten zowel binnen als buiten de sector ...
11 werven voor de toekomst09 Oct 2019

Financiële gezondheid

Financiering van ngo’s staat onder druk en het is onduidelijk wat de toekomst zal brengen. Minder en onzekere financiering ma...
11 werven voor de toekomst09 Oct 2019

Wendbare organisaties

De wereld is voortdurend in beweging. Om echt impact te kunnen hebben, moeten we snel kunnen inspelen op veranderingen in een...
11 werven voor de toekomst09 Oct 2019

Dekoloniseren, diversiteit en beeldvorming

Vandaag de dag beïnvloeden het koloniale gedachtegoed en bijhorende machtsstructuren nog steeds de globale dynamiek, en dus o...
11 werven voor de toekomst09 Oct 2019

Integreren van nieuwe technologieën

Nieuwe technologische ontwikkelingen, met name op digitaal vlak, zijn alomtegenwoordig. Ook als ngo’s kunnen we er niet omhee...
Website by MINSKY