Aan de slag: 4 toekomstateliers - ngo-federatie

Menu

Aan de slag: 4 toekomstateliers

ContactpersoonFemmy Thewissen
27 Feb 2019
Onze ondersteuning Belgische ngo's in 2030

Van 13 tot en met 16 mei organiseren we 4 toekomstateliers. Deze ateliers worden inhoudelijk gestoffeerd met het verzamelde materiaal van de contextmapping, de bevraging en interessante voorbeelden uit de sector. De sessies zelf leveren het eerste materiaal op voor thematische nota's of handvaten voor de praktijk.

Inhoud ateliers

13 mei - Positionering in Belgische (civiele) maatschappij

> 12.30: Lunch
> 13.30 - 17.30

Dit atelier focust op onze toegevoegde waarde in de Belgische samenleving en middenveld. Hoe geven we vorm aan de legitimiteit, rol en plaats van ngo’s als middenveldsactoren? We weten dat (een deel van) het breed publiek in België kritisch staat tegenover ngo’s en dat het middenveld als geheel onder druk staat. Hoe kunnen we in die context onze plaats en rol herdefiniëren of herwaarderen? 

Tijdens dit atelier raken we volgende topics aan:

  • Welke trends zien we in het Belgisch middenveld? Hoe kunnen we als ngo’s voor internationale samenwerking beter aansluiten bij het bredere middenveld en reageren op die trends? 
  • Hoe vertalen ngo’s de mondiale agenda in hun werk in België? Welke stappen worden er gezet in het realiseren van SDG doelstellingen in de Belgische samenleving, in het ontkokeren van de geïnstitutionaliseerde opdeling tussen ons werk in België en in het Zuiden, in het internationaliseren van sociale bewegingen, etc.? 

 

14 mei - Positionering in globale agenda en sfeer

> 9.30 - 17.00

Dit atelier stelt de vraag naar de meerwaarde en plaats van Belgische ngo’s binnen de globale agenda en sfeer. 

De globale SDG agenda is het nieuwe internationale kader dat het werk van de sector mee vorm geeft. De rol die de ‘klassieke’ ontwikkelingssamenwerking opneemt binnen deze globale agenda wordt alsmaar kleiner: de ontwikkeling van ‘het zuiden’ (met hulp van ‘het noorden’) wordt minder en minder centraal gesteld. Hoe staan ngo’s tegenover deze nieuwe trend? Is de klassieke ontwikkelingssamenwerking werkelijk op sterven na dood? Proberen ngo's de omslag te maken? Welke rol kunnen en moeten ngo's opnemen in de nieuwe globale agenda, en welke partnerschappen gaan ze hiervoor aan?

  • De sessie in de voormiddag focust op de vraag of en hoe ngo’s een omslag moeten maken in functie van de nieuwe globale agenda en trends. 
  • In de namiddag focussen we specifiek op de relatie met de zogenaamde 'lokale partners'. In deze sessie willen we meer inzicht bieden in dit vraagstuk van ‘neerwaarts verantwoording afleggen’ door INGOs. Deze sessie wordt georganiseerd in samenwerking met ACODEV, onze Franstalige zusterfederatie. 

 

15 mei - Samenwerken met diverse actoren

> 9.30 - 14.00
> 12.00u - 12.30: Lunch

Tijdens dit atelier gaan we dieper in op de verschillende types samenwerkingen van ngo’s met uiteenlopende stakeholders, zoals donoren, private actoren, lokale overheden, universiteiten, etc.

We hebben een lange geschiedenis van samenwerken met middenveldsactoren internationaal. Meer en meer werken ngo’s samen met actoren van andere sectoren in de maatschappij. Eén van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, SDG 17, pleit voor een sterke multi-stakeholder samenwerking om de 2030 agenda te realiseren. Samenwerken met overheidsactoren, private actoren en middenveldsactoren in een multi-stakeholder partnerschap stelt echter specifieke uitdagingen.

  • De eerste sessie stelt de vraag naar de meerwaarde van een multi-actoren benadering.
  • In de tweede sessie zoomen we specifiek in op de relatie met de private sector. 

 

16 mei - Making sure we can act

> 14.00 - 18.00
> Aansluitend receptie

In dit atelier focussen we op het intern functioneren van ngo’s. Welke uitdagingen zijn er in het heroriënteren van middelen en inspanningen in overeenstemming met het besef dat de wereld voortdurend in beweging is? Dit thema betreft de operationalisering van de implicaties van de onderwerpen die in de eerste drie ateliers aan bod kwamen. …

We behandelen deze thema's als volgt:

  • Uitwisselingssessie over decentralisering in de praktijk
  • Panelgesprek over wendbare organisaties
Website by MINSKY