Positionering in Belgische (civiele) maatschappij - ngo-federatie

Menu

Positionering in Belgische (civiele) maatschappij

ContactpersoonFemmy Thewissen
21 May 2019

Wat is onze toegevoegde waarde in de Belgische samenleving? Hoe geven we vorm aan de legitimiteit, rol en plaats van ngo’s als middenveldsactoren? We weten dat (een deel van) het breed publiek in België kritisch staat tegenover ngo’s en dat het middenveld als geheel onder druk staat. Hoe kunnen we in die context onze plaats en rol herdefiniëren of herwaarderen? 

In dit kader denken we na over volgende onderwerpen:

  • Welke trends zien we in het Belgisch middenveld? Hoe kunnen we als ngo’s voor internationale samenwerking beter aansluiten bij het bredere middenveld en reageren op die trends? 
  • Hoe vertalen ngo’s de mondiale agenda in hun werk in België? Welke stappen worden er gezet in het realiseren van SDG doelstellingen in de Belgische samenleving, in het ontkokeren van de geïnstitutionaliseerde opdeling tussen ons werk in België en in het Zuiden, in het internationaliseren van sociale bewegingen, etc.? Wat zijn daar de drivers voor en wat zijn de implicaties, bijvb. voor onze rollen?

Toekomstatelier 13 mei

Slides toekomstatelier 1: Positionering in de Belgische civiele maatschappij
Toekomsttraject 2030
22 May 2019 nl TAGS: Toekomsttraject 2030 PowerPoint - ppt Wereldsolidariteit Plan International Djapo
Rapport toekomstatelier 1 - Positionering in de Belgische civiele maatschappij
Positionering in Belgische (civiele) maatschappij
26 Jun 2019 nl TAGS: Toekomsttraject 2030
Website by MINSKY