Wetsvoorstel integriteit in het parlement aangenomen - ngo-federatie

Menu

Wetsvoorstel integriteit in het parlement aangenomen

Profile picture for user bruce.stevens@ngo-federatie.be
ContactpersoonBruce Stevens
01 Jul 2020
News

Deze week werd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers (commissie Buitenlandse Betrekkingen) een wetsvoorstel inzake integriteit gestemd en aangenomen. De nieuwe wet strekt tot 'wijziging van de wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en tot verheffing van het bestaande integriteitscharter inzake de ontwikkelingssamenwerking tot nationale standaard voor het integriteitsbeleid'. De federaties wisten dat wetsvoorstel positief te beïnvloeden. 

De eerste versie van dit wetsvoorstel werd reeds ingediend in oktober van vorig jaar. Dankzij overleg met de indieners en parlementsleden, interventies in het parlement en intens lobbywerk van de afgelopen maanden zijn de federaties erin geslaagd om tot een zinvol én werkbaar wetsvoorstel te komen - gezien het steeds duidelijker werd dat er geen meerderheid was voor een verwerping van het voorstel.

De indieners stelden aanvankelijk voor om een streng toepassingsgebied te hanteren, een bindende ethische gedragscode voor elke ngo in te voeren en een sterk gecentraliseerd en gecontroleerd meldpunt op te richten.
 
Dankzij onze inspanningen zijn deze nadelige effecten grondig ingeperkt. Met het aangenomen voorstel:

  • wordt het reeds bestaande integriteitscharter wettelijk verankerd
  • zal het centraal meldpunt in overleg worden opgericht en slechts subsidiair bestaan naast individuele meldpunten op organisatieniveau
  • zal een organisatie niet meer automatisch verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor integriteitsschendingen van een individu
  • wordt de automatische volledige opschorting van subsidies ingeval van nalatigheden werd teruggedrongen.

De federaties blijven ook bij de follow-up van dit wetsvoorstel zeer actief om de belangen van de sector onverkort te verdedigen.

> Lees het wetsvoorstel na de eerste lezing
> Lees de laatst ingediende en aangenomen amendementen

Website by MINSKY