Werkgroep Nexus uit de startblokken - ngo-federatie

Menu

Werkgroep Nexus uit de startblokken

Profile picture for user sarah.arras@ngo-federatie.be
ContactpersoonArras Sarah
17 Dec 2020
News

De nexus ontwikkeling-humanitaire hulp-vrede staat al een tijdje hoog op de internationale agenda. Ook Minister Kitir verwijst ernaar in haar beleidsverklaring. Om uit onze silo’s te breken, startten de federaties een werkgroep nexus, bestaande uit ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking, humanitaire ngo’s, vertegenwoordigers van DGD (zowel DGEO als D5), Enabel en Belgische ambassades.

24 deelnemers waren aanwezig op de eerste online bijeenkomst begin december.

De werkgroep formuleerde een aantal prioriteiten:

  • Uitwisselen over ervaringen met een nexus-aanpak tussen ontwikkelingsactoren, humanitaire actoren en donoren, om goede praktijken en obstakels in kaart te brengen;
  • verkennen welke financieringsmechanismen een nexus-aanpak kunnen faciliteren;
  • lokalisatie en uitwisseling tussen actoren in partnerlanden, met betrokkenheid van ambassades;
  • verder uitdiepen van het begrip ‘vrede’, de derde pijler van de triple nexus.

We plannen in 2021 één bijeenkomst per trimester. De federaties bereiden de inhoud voor op basis van de verwachtingen die de deelnemers tijdens deze eerste sessie formuleerden. Wie zich nog wil inschrijven voor deze werkgroep, contacteer Sarah (sarah.arras@ngo-federatie.be) of Caroline (dc@acodev.be).

Website by MINSKY