Werf Samenwerking focust in 2de sessie op doelstellingen, rollen en types samenwerking - ngo-federatie

Menu

Werf Samenwerking focust in 2de sessie op doelstellingen, rollen en types samenwerking

Profile picture for user sarah.arras@ngo-federatie.be
ContactpersoonArras Sarah
11 Jun 2020
News

De werf ‘Multi-stakeholdersamenwerking & private sector’ van ons Toekomsttraject 2030 hield midden mei haar tweede sessie. We focusten op verschillende doelstellingen, rollen en types samenwerkingen. Natuurlijk zijn we niet de eersten die hierover nadenken. We bespraken een werkkader gebaseerd op een aantal bestaande typologieën (zie bronnen onderaan) en gingen dieper in op de praktische kant van samenwerking aan de hand van twee inspirerende cases.

Deze werf past binnen de VN-Agenda 2030 en haar 17 Sustainable Development Goals (SDG’s). Zoals SDG 17 ‘Partnerships for the goals’ benadrukt, is samenwerking binnen en buiten onze sector cruciaal. Maar waarom zouden we samenwerken met de private sector? Welke doelstellingen willen we daarmee bereiken? Wat hebben bedrijven ons te bieden, buiten louter financiering? En andersom, welke meerwaarde hebben wij voor bedrijven?

In deze tweede sessie bracht Caroline Huyghe (Rikolto) geleerde lessen uit het project ‘Voedsel voor de Toekomst’. In deze driejarige samenwerking gingen de provincie Vlaams-Brabant, Rikolto, Colruyt Group, KU Leuven en UCLL op zoek naar manieren om de groeiende wereldbevolking op een duurzame wijze te voeden. Bart Verstraeten (WSM) deelde inzichten uit de Schone Kleren Campagne. Dit platform van ngo’s, vakbonden en consumentenorganisaties ijvert via zowel confrontatie als dialoog met bedrijven en beleidsmakers voor betere arbeidsomstandigheden in de kledingsector wereldwijd.

Wat hebben we geleerd?

  • Het is belangrijk dat alle partners zich van in het begin achter een gemeenschappelijke doelstelling scharen. Binnen die algemene doelstelling moet wel ruimte zijn voor ieders eigen accenten.
  • Er is geen one size fits all-aanpak. Samenwerking is een proces, waarin vertrouwen opbouwen en elkaars drijfveren begrijpen cruciaal zijn. Dit is anders voor elke ngo en voor elk bedrijf. Houd rekening met ieders waarden en belangen binnen een samenwerking.
  • Focus op koploperbedrijven, die purpose driven zijn. Door met hen samen te werken wordt het makkelijker om de rest van een sector mee te krijgen.
  • Blijf tegelijk focussen op overheden. Zij kunnen minimumstandaarden zetten voor bedrijven en discussies op sectorniveau aanwakkeren. Ook hier kunnen koploper bedrijven een belangrijke rol spelen.
  • Investeer in constante dialoog en vertrouwensrelaties. Het zijn personen binnen organisaties die een samenwerking maken of kraken.
  • In een multi-stakeholder samenwerking kan de betrokkenheid en input van andere partners (bv. een overheid of een universiteit) een motivatie zijn voor een bedrijf om mee te werken.
  • Een fysieke ontmoeting tussen aankopers van hier en boeren of vakbondsafgevaardigden in partnerlanden kan een grote impact hebben binnen een bedrijf. Het Corporate Social Responsibility beleid kan daardoor evolueren van imago-gedreven naar echt waarde-gedreven.
  • Samenwerking met private sector vraagt engagement, een doordachte aanpak en middelen. Het is niet iets wat je zomaar even doet. Een samenwerking moet passen binnen de visie en missie van je organisatie.
  • De verschillende strategieën die middenveldorganisaties hanteren ten aanzien van bedrijven kunnen tegengesteld lijken, maar zijn dat niet per se. Op middellange termijn moet je rol ook kunnen veranderen, bv. je kan eerst als advocate een issue op de agenda proberen krijgen, maar daarna als capacity-builder of broker in dialoog gaan.

What’s next?

In de volgende (digitale) sessie op 30 juni focussen we met de toekomstgroep op de praktische kant van samenwerkingen. Hoe begin je eraan? Welke stappen zijn belangrijk? Hoe geef je als organisatie een algemeen beleid rond samenwerken met bedrijven vorm?

Meer lezen?

Website by MINSKY