The Water Nexus project: 2 bevragingen in opdracht van DGD - ngo-federatie

Menu

The Water Nexus project: 2 bevragingen in opdracht van DGD

ContactpersoonMaggy Jacobs
05 Jun 2019
News

Het Water Nexus project is een onderzoeksproject dat beleidsvoorbereidend werk doet in opdracht van DGD.

  Momenteel werken ze aan twee zaken:

  1. Het in kaart brengen van de verschillende actoren (ngo’s, private en publieke actoren) die actief zijn in het domein water;
  2. Het ontwikkelen van een geconsolideerde Belgische waterstrategie voor ontwikkelingsbeleid en –programma’s.

  Wil je op hoogte blijven?

  Dan vragen de onderzoekers om deze 2 bevragingen in te vullen.

  Bevraging 1: “Context, barriers and opportunities in the Belgian partner countries.” (> gaat voornamelijk over de 14 Belgische partnerlanden) (Er wordt gevraagd om voor elk land een aparte bevraging in te vullen)

   

  Bevraging 2: “Project monitoring and evaluation.” (Deze bevraging moet per organisatie slechts één keer ingevuld worden)

  Website by MINSKY