Wat moet je weten van het NGSOC van 25 november? - ngo-federatie

Menu

Wat moet je weten van het NGSOC van 25 november?

Profile picture for user arnout.justaert@ngo-federatie.be
ContactpersoonArnout Justaert
03 Dec 2020
News

Het NGSOC komt vier keer per jaar samen en brengt de federaties, DGD en het kabinet rond de tafel. De vergadering van 25 november behandelde onder meer de organisatie van de institutionele dialogen in 2021, de beoordelingsfiche voor de nieuwe GSK’s, het jaarlijks verslag van de uitgevoerde financiële controles door DGD en het voorstel van DGD om het KB betreffende de niet-gouvernementele samenwerking te verbeteren.

We dringen aan op Institutionele dialogen in 2021

2021 staat in het teken van de voorbereiding, introductie en beoordeling van de GSK’s en programma’s 2022-2026. In het voorjaar worden de strategische dialogen georganiseerd voor de goedkeuring van de GSK’s. DGD wil de institutionele dialogen vervangen door een schriftelijke uitwisseling met de organisaties, gezien de hoge werkdruk rond de goedkeuring van de nieuwe programma’s. De federaties dringen er evenwel permanent op aan om de jaarlijkse institutionele dialoog, vastgelegd in het KB, ook in 2021 te laten doorgaan, eventueel in een lichtere versie.

Slechts 0,56% verworpen uitgaven

Naar jaarlijkse gewoonte stelde D4 het rapport over de voortgang van de financiële controles voor. Het rapport bevat de belangrijkste bevindingen en aandachtspunten met het oog op het lerend proces. Het leert ons ook dat de controles bij de niet-gouvernementele organisaties geleid heeft tot slechts 0,56% verworpen uitgaven. Op het eerstkomende platform financiën van de federatie delen we het rapport.

Aanpassingen KB mogen geen impact hebben op programma’s

DGD heeft met de federaties een werkdocument gedeeld met daarin voorstellen voor aanpassingen aan het KB betreffende de niet-gouvernementele samenwerking. Vanaf januari zullen de federaties daarover met DGD in dialoog treden, waarbij ook voorstellen van de federaties zelf op tafel gelegd kunnen worden. Belangrijk is echter dat eventuele wijzigingen géén impact mogen hebben op de voorbereiding van de komende programmacyclus. Uiteraard bespreken we met het kabinet ook de intenties van de Minister op dit vlak zodat we op voorhand goed weten waaraan we beginnen. Het is belangrijk om prioriteit te geven aan stabiliteit en voorspelbaarheid.

Overzichtspagina NGSOC

Op onze website vind je meer uitleg over het NGSOC en een overzicht van alle verslagen. Je vindt er dus ook het verslag van het NGSOC van 25 november. 

Website by MINSKY