Wat moet je weten van het NGSOC van 10 februari? - ngo-federatie

Menu

Wat moet je weten van het NGSOC van 10 februari?

Profile picture for user arnout.justaert@ngo-federatie.be
ContactpersoonArnout Justaert
03 Mar 2021
News

Het NGSOC komt vier keer per jaar samen en brengt de federaties, DGD en het kabinet rond de tafel. Wat werd behandeld op de vergadering van 10 februari?

  • De werkzaamheden van de verschillende subcomités. Het NGSOC kent vier subcomités: financiële regelgeving, morele verantwoording, institutionele dialogen en GSK’s. Het NGSOC heeft bij het begin van de tweede programmacyclus de werkzaamheden van deze subcomités nu geëvalueerd en discussiepunten in kaart gebracht. Het volgende NGSOC richt mogelijk nieuwe subcomité’s op of vernieuwt het mandaat van bestaande subcomités. Dat hangt van de nieuwe en/of nog hangende discussiepunten af.
  • Voorbereiding en deadlines voor de komende programmacyclus met inbegrip van wijzigingen aan de regelgeving. De eerste deadline is de indiening van de GSK’s einde februari. De federaties dringen er bij DGD op aan om de kalender en deadlines in de voorbereiding van die nieuwe programmacyclus te respecteren, zeker als het gaat over nieuwe informatie of vereisten. Verder komen er op korte termijn enkele wijzigingen aan de huidige regelgeving die geen impact hebben op de voorbereiding van de programmacyclus maar juist voor administratieve vereenvoudiging zullen zorgen.
  • De impact van COVID-19 op de organisaties van de niet-gouvernementele samenwerking. De pandemie had impact op de werking van onze leden: financieel, op uitvoering van activiteiten, HR, etc. Op vraag van de raden van bestuur brachten de federaties via een bevraging die impact in kaart, om in overleg met de overheid op compenserende maatregelen aan te dringen. Op het NGSOC stelden we kort enkele resultaten van die bevraging voor en spraken we af om op korte termijn met de beleidscel van minister Kitir, DGD en de federaties de nodige maatregelen uit te werken.

Lees het volledige verslag op onze NGSOC-pagina

Website by MINSKY