Wat moet je weten van het jongste NGSOC? - ngo-federatie

Menu

Wat moet je weten van het jongste NGSOC?

Profile picture for user arnout.justaert@ngo-federatie.be
ContactpersoonArnout Justaert
15 Oct 2020
News

Het NGSOC komt vier keer per jaar samen en brengt de federaties, DGD en het kabinet rond de tafel.

De vergadering van 7 oktober behandelde een reeks onderwerpen zoals het schema voor de indiening van de programma's 2022-2026, de oprichting van de werkgroep over de nexus, de stand van zaken van het proces rond de conceptnota's voor de aanvullende COVID-19-fondsen en de fusie van de voormalige directies D1 en D3 tot een nieuwe directie D-GEO.

Indieningsschema van de programma's 2022-2026
De besprekingen en werkzaamheden van het subcomité over de structuur en inhoud van het indieningsschema voor de programma’s 2022-2026 zijn nu afgerond. De communicatie ervan aan de organisaties is voorzien voor 13 november (op dit moment wordt aan de vertalingen gewerkt).
De discussie op het NGSOC was gericht op de ontwikkeling van de Webservice, een tool die DGD wil ontwikkelen voor de digitale introductie van de programma's 2022-2026. DGD is nog bezig met het identificeren van de technische opties en het voorbereiden van de specificaties om de overheidsopdracht voor de ontwikkeling van deze Webservice te lanceren.
Belangrijk voor de federaties is wel dat DGD bevestigt dat, indien de Webservice niet tijdig operationeel is, er overgeschakeld wordt naar een 'klassieke' indiening van de programma's, namelijk in Word / PDF-formaat via het DGD-extranet. Over het schema voor de financiële kant van de programma’s, is vooralsnog geen duidelijkheid.
 
Oprichting van een werkgroep over de nexus (DGD-federatie-ngo’s)
De federaties hebben een nota gepresenteerd met betrekking tot de oprichting van de werkgroep nexus en de doelstellingen ervan:

  • identificatie en uitwisseling van goede praktijken die kunnen worden aangepast aan de realiteit van de niet-gouvernementele samenwerkingssector (ontwikkeling en humanitaire hulp), op drie niveaus: (i) binnen de administratie; (ii) binnen de ngo's en (iii) tussen de administratie en de ngo's.
  • identificeren van de nodige aanpassingen veranderingen en concrete implicaties van de nexus, meer bepaald rond de modaliteiten van financiering en monitoring en evaluatie, en onderzoeken welke ondersteuning de federaties hierrond kunnen bieden.
  • voorstellen van positioneringen voor het NGSOC en de minister van ontwikkelingssamenwerking.

Stand van zaken met betrekking tot conceptnota's voor aanvullende COVID-19-fondsen
Het advies van de administratie over de conceptnotities die door bepaalde organisaties zijn ingediend, is klaar en ligt nu in handen van (het kabinet van) de minister. De minister zal beslissen welke organisaties een meer gedetailleerd voorstel kunnen indienen. De timing is momenteel echter niet duidelijk.
 
D-GEO
Sinds september zijn de voormalige directies D1 en D3 samengevoegd tot de nieuwe geografische directie D-GEO. DGD beargumenteert dat het doel is om de impact van de Belgische ontwikkelingssamenwerking te optimaliseren en meer gewicht te geven aan het Belgische buitenlands beleid (in het bijzonder ten opzichte van de partnerlanden).
DGD reageerde positief op het voorstel van de federaties om een ​​bijeenkomst te organiseren waarin de medewerkers van de D-GEO en de respectievelijke secretariaten van de federaties elkaar beter leren kennen en de gemeenschappelijke uitdagingen bespreken waar we voor staan.

Volledig verslag

>> Lees het volledige verslag van 7 oktober 2020

 

Website by MINSKY