Wat deed de BAG Coöperanten in 2020? - ngo-federatie

Menu

Wat deed de BAG Coöperanten in 2020?

Profile picture for user bruce.stevens@ngo-federatie.be
ContactpersoonBruce Stevens
04 Feb 2021
News

De BeleidsAdviesGroep (BAG) Coöperanten van ACODEV en ngo-federatie kwam in 2020 vijf keer samen. 27 leden namen deel en ook Pegasus, het sociaal secretariaat gespecialiseerd in coöperantenwerking, woonde de BAG telkens bij. Er vond ook een vergadering plaats van de taskforce fiscaliteit, een subgroep van de BAG die zich focust op kwesties rond (lokale) belastingheffing van de coöperanten.

De activiteiten van de BAG Coöperanten in 2020 waren deze:

  • Opvolging van de coronacrisis en de impact op de coöperantenwerking: er waren verschillende uitwisselingen tussen de deelnemers rond repatriëring, updates van verzekeraars, tijdelijke werkloosheidstoegang, arbeidsovereenkomsten, overzeese sociale zekerheid etc.
  • Fiscaliteit van de coöperanten: de BAG heeft de opvolging van het Koninklijk Besluit opgevolgd, dat de problemen rond de bedrijfsvoorheffing deels opvangt. Er werden ervaringen gedeeld en oplossingen gezocht voor de zware lokale belastingdruk in sommige partnerlanden (Rwanda, Burundi, Tanzania en Oeganda) etc. Er werd daartoe contact opgenomen met KPMG en Enabel en de taskforce fiscaliteit heeft zich gebogen over specifieke vragen.
  • Reflectie over de toekomst van het uitzenden van coöperanten in het verlengde van het Toekomsttraject 2030 van ngo-federatie. De BAG Coöperanten werd gevraagd naar hun visie tijdens de bijeenkomst in december.
  • De hervorming (modernisering) van de Overzeese Sociale Zekerheid (OSZ).

Website by MINSKY