Voorbereiding GSK 2022-2026 - ngo-federatie

Menu

Voorbereiding GSK 2022-2026

Profile picture for user lenni.mertens@ngo-federatie.be
ContactpersoonMertens Lenni
18 Sep 2019
News

In de voorbereiding van de nieuwe programma’s 2022-2026 moet eerst de horde van de GSK’s genomen worden. Om dit allemaal vlot te laten verlopen, starten we nu met de voorbereiding.

Wat staat er gepland?

Net zoals de vorige keer, moet elk programma 75% van de operationele kosten binnen de GSK investeren en moet 90% van de DGD-subsidies op sectorniveau binnen de GSK besteed zijn. De huidige GSK hebben maar een geldigheidsduur van 5 jaar en vervallen dus eind december 2021.

De eerste deadline voor nieuwe GSK ligt al eind juni 2020. Dan moeten we als sector een lijst met thematische GSK ter goedkeuring voorleggen aan de minister. Die keuze impliceert automatisch hoeveel geografische GSK nog overblijven want we moeten de huidige lijst van 33 GSK reduceren tot een lijst van 30. Van die 30 GSK, ligt de lijst van 15 GSK al verplicht vast (de 14 partnerlanden van België + België), maar voor de andere 15 GSK heeft de sector de keuze volledig zelf in de hand. De raden van bestuur van de federaties stellen eind september een aantal kwalitatieve criteria voor om die keuzes te kunnen maken.

Daarnaast is de GSK-evaluatie door Nancy Jaspers en Pierre Gréga, definitief uit de startblokken geschoten: de desk study is al achter de rug en 3 van de 5 voorziene focusgroepen zijn ook al voorbij. Naast deze activiteiten plannen de evaluatoren ook nog een 30-tal interviews met sleutelactoren (voorzien in september-oktober) en een bevraging bij de directies van CMO en IA om alle verzamelde informatie te verifiëren en aan te vullen.

Het plan is dat de evaluatoren met conclusies en aanbevelingen komen op de raden van bestuur van de federaties eind november 2019 zodat dit op tijd komt om de strategische lijnen voor de toekomst uit te zetten. Het uitschrijven van het rapport is dan voor de weken die volgen.

Heb je vragen of opmerkingen over deze evaluatie, contacteer dan Heleen.

GSK
Website by MINSKY