Vlaming is vatbaar voor sterke punten van ontwikkelingssamenwerking - ngo-federatie

Menu

Vlaming is vatbaar voor sterke punten van ontwikkelingssamenwerking

Profile picture for user johan.decrom@ngo-federatie.be
ContactpersoonJohan De Crom
11 Feb 2021
News

Ontwikkelingssamenwerking heeft in Vlaanderen niet zonder meer een positief imago. Mensen hebben beslist hun twijfels over verloop en efficiëntie. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van de KU Leuven over framing, dat 11.11.11. en ngo-federatie bestelden en we op 9 maart met de leden bespreken. Meer dan 4 op 10 Vlamingen (43%) blijken het eens te zijn met het negatief frame over ontwikkelingssamenwerking dat hen daarin wordt voorgelegd. Maar het goede nieuws is: ze zijn vatbaar voor positieve counterframes. 

Een ‘frame’ is een bril om naar een complexe werkelijkheid te kijken. Van dat frame ben je je niet altijd bewust en het wordt soms bewust of onbewust door anderen gestuurd. Die frames bepalen het publieke debat en hebben een invloed op hoe je over ontwikkelingssamenwerking denkt.

11.11.11. en ngo-federatie lieten het Instituut voor Mediastudies van de KULeuven onderzoeken hoe er gecommuniceerd wordt rond ontwikkelingssamenwerking. Niet alleen door ngo’s, maar door verschillende relevante actoren (politici, academici, journalisten,…).  

Welke verschillende frames en counterframes worden daarbij gehanteerd? En in welke van die gangbare frames kan de Vlaamse bevolking zich vinden? De onderzoekers deden ook aanbevelingen over hoe je op die gangbare frames kunt reageren.

Methodologie                    

Professor dr. Baldwin Van Gorp en dr. Bart Vyncke weerhielden 6 gangbare problematiserende frames over ontwikkelingssamenwerking en 6 gangbare of inzetbare deproblematiserende frames. Aan een steekproef van 1000 Vlamingen, representatief naar leeftijd, geslacht en socio-economische status, werden telkens één van de negatieve frames en ook alle 6 counterframes voorgelegd.

Een greep uit de vaststellingen en aanbevelingen

  • Er blijken net iets meer mensen akkoord (43%) dan niet akkoord (41%) te gaan met het negatieve frame over ontwikkelingssamenwerking dat ze kregen voorgelegd. Van die sceptici doneert wel nog steeds 25% aan goede doelen in het buitenland.
  • Deze drie negatieve frames kennen de meeste bijval: 1) ‘ontwikkelingssamenwerking levert niets op, want de problemen zijn er nog altijd’, 2) ‘het geld blijft kleven aan corrupte lokale leiders’, 3) ‘we hebben in eigen land genoeg problemen, laat de centen maar hier’.
  • Goed gekozen counterframes hebben effect, ook op sceptici. Vooral frames die zeggen dat er tegen lokaal onrecht wordt gestreden en dat de middelen efficiënt worden ingezet.
  • Medestanders van ontwikkelingssamenwerking hechten belang aan gelijkwaardige partnerschappen tussen donorland en partnerland.
  • Het valt aan te raden ontvankelijk te zijn voor kritiek en negatieve frames en ze eventueel (gedeeltelijk) te erkennen. Sceptici enkel en alleen met een reeks aan tegenargumenten proberen te overrulen, werkt contraproductief.
  • Probeer in je communicatie consequent te zijn in de (counter)frames die je hanteert. Zo behoud je als ngo je eigenheid en straal je authenticiteit uit.

Download het onderzoeksrapport

Frames en counterframes over ontwikkelingssamenwerking
11 Feb 2021 nl
Website by MINSKY