Toekomsttraject2030 werpt zijn vruchten af - ngo-federatie

Menu

Toekomsttraject2030 werpt zijn vruchten af

Profile picture for user sarah.arras@ngo-federatie.be
ContactpersoonArras Sarah
11 Feb 2021
News

Ons Toekomsttraject2030 wordt stilaan een draaiende machine die begint te renderen. De werf ‘Politieke rol van ngo’s’ leverde al een inspirerende publicatie af voor alle collega’s in de sector en andere werven volgen dit voorjaar. Op 9 en 10 februari gaven we aan onze leden een stand van zaken van alle werven.  

Kennisdeling als einddoel

In de acht werven van ons Toekomsttraject is het uitgangspunt hetzelfde: ngo-federatie en haar leden denken vrij en onbevangen na over hoe we binnen elk thema de toekomst te snel af zijn. Zonder blad voor de mond en met open blik bereiden we ons op verschillende scenario’s voor. We delen inzichten en ervaringen van early adopters binnen en buiten de sector.

Die vrije denkoefeningen zullen uiteindelijk uitmonden in kennisdeling voor de hele sector. We leggen advies en praktische tips voor en laten onze leden goede praktijken delen.   

Eerste publicatie klaar, andere op komst

Vanuit de werf ‘Politieke rol voor ngo’s’ kwamen we al tot de mooie publicatie ‘Makelaars in verandering’. Hiermee willen we organisaties prikkelen en goesting geven om de politieke strijd meer gebeten te voeren. We zetten de schijnwerpers op zowel beproefde methodes van beïnvloeding als vormen die meer eigen zijn aan dit tijdsgewricht, met zijn snelle maatschappelijke verschuivingen en technologische mogelijkheden. De tekst is doorspekt met cases en rolt tips uit.

'Makelaars in verandering' focust op beleidsbeïnvloeding in België, maar de aanpak die organisaties hanteren, halen ze ook uit hun expertise in partnerlanden. Deze vernieuwende gids is zo meteen ook een voorbeeld van de ontkokering tussen Noord en Zuid in ontwikkelingssamenwerking. Het zijn nu eenmaal dezelfde thema’s en uitdagingen die ons wereldwijd met elkaar verbinden.

Binnen 4 andere werven komen er binnenkort vergelijkbare publicaties aan: Ontkokering Noord-Zuid (maart), Wendbaarheid (april), Dekolonisering (mei) en Samenwerking met private sector (mei-juni). 

Makelaars in verandering - Inspiratie voor de politieke rol van organisaties voor internationale samenwerking
21 Jan 2021 nl TAGS: Makelaars in verandering politieke rol

Bekijk de powerpoint-presentaties van onze Zoom-sessies

Toekomst 2030 voorstelling 9 februari: dekolonisering, ontkokering, partnerrelaties & financiële gezondheid
Toekomsttraject 2030
17 Feb 2021 nl TAGS: Toekomsttraject 2030
Toekomst 2030 voorstelling 10 februari: politieke rol, private sector, wendbaarheid & digitalisering
17 Feb 2021 nl

Dwarsverbindingen

Op 9 en 10 februari gaven we via Zoom een stand van zaken. De deelnemers aan de sessies konden daarin ook aangeven welke interessante dwarsverbindingen ze tussen de werven zagen. De leden zagen veel kruisbestuiving mogelijk tussen de werven gelijkwaardige partnerschappen, ontkokering Noord-Zuid en dekolonisering. Toch werd onderstreept dat de aparte aandacht voor deze drie thema's ook voor verdieping zorgt.

Verder is de financiële gezondheid en een grotere financiële onafhankelijkheid van ngo's misschien een voorwaarde om voldoende flexibel te kunnen zijn in partnerschappen en naar meer gelijkwaardig partnerschap te groeien. Ook digitalisering, en met name het gebruik van digitale tools om partners meer te betrekken, kan gelijkwaardigheid in partnerrelaties bevorderen.

Om een politieke rol in alle vrijheid op te kunnen nemen is financiële onafhankelijkheid dan weer belangrijk. En ook tussen de werven politieke rol en digitalisering zien we een link: het groeiende belang van digitale beleidsbeïnvloeding.

Veel uitwisseling tussen de werven is dus mogelijk en ngo-federatie zal die zoveel mogelijk stimuleren. 

Citaten uit de wervensessies

Website by MINSKY