Toekomstgroep 'Multi-stakeholder partnerships en private sector' uit de startblokken - ngo-federatie

Menu

Toekomstgroep 'Multi-stakeholder partnerships en private sector' uit de startblokken

Profile picture for user sarah.arras@ngo-federatie.be
ContactpersoonArras Sarah
26 Mar 2020
News

Waarom zouden ngo’s samenwerken met andere types actoren, waaronder de private sector? Wat hebben wij elkaar te bieden? Hoe start je een samenwerking op en welke opportuniteiten en hindernissen kom je dan tegen? Hoe waak je tegelijk over je eigen visie en missie? Hoe combineren we die samenwerking met onze rol als waakhond? Wat zijn de ‘red lines’ die we niet willen oversteken?

Veel stof tot nadenken op de eerste bijeenkomst van de toekomstgroep ‘Multi-stakeholder partnerships en private sector’ midden maart. We bespraken de prioriteiten voor deze werf en bakenden de concrete invulling verder af. Het doel is om ervaringen uit te wisselen, te exploreren en te leren van elkaar aan de hand van nog drie workshops in de komende maanden. We zorgen daarbij voor complementariteit met de werkgroep private sector van 11.11.11.

Lettemieke Mulder (Enactus) en Els Meyvaert (SettleMint) boden ons een externe blik vanuit hun ervaringen in samenwerking met ngo’s. We vatten hieronder een aantal interessante punten uit de uitwisseling samen.

Wat hebben we geleerd?

  • Het is belangrijk om eerst duidelijk te formuleren waarom je als ngo wil samenwerken met een andere organisatie. Wat is je doelstelling en hoe zou een bedrijf eventueel kunnen bijdragen aan het bereiken van die doelstelling?
  • Bedrijven maken dezelfde afweging. Vanuit hun visie en missie zoeken ze naar partners voor samenwerking. Een ngo kan een interessante partner zijn, maar er zijn ook veel andere spelers zoals universiteiten, consultants,… Een belangrijke vraag is dus ook: wat heb jij als ngo te bieden aan een bedrijf?
  • Ngo’s hebben vaak een zwart-witbeeld van samenwerking met bedrijven als een uitsluitend financiële samenwerking. Er zijn echter veel andere vormen van samenwerking mogelijk.
  • Zo kunnen ngo’s bedrijven een lens bieden om anders naar de impact van hun werking te kijken, zowel hier als in ontwikkelingslanden. Oxfam werkte bijvoorbeeld samen met Unilever aan een onderzoek naar de arbeidsomstandigheden van werknemers in fabrieken in Vietnam. Lees meer over deze samenwerking op de Oxfam-blog.
  • Bij het overwegen van een samenwerking is het belangrijk om je af te vragen met wie je spreekt in een organisatie. Binnen een bedrijf kan de Corporate Social Responsibility-verantwoordelijke een heel andere mening hebben over samenwerking met ngo’s dan de CEO. Ook binnen ngo’s vind je uiteenlopende meningen over samenwerken met bedrijven.
  • Je moet op voorhand goed nadenken of je genoeg tijd en middelen in de samenwerking kan investeren. Bij de start is het belangrijk om tijd te nemen om elkaar te leren kennen en elkaars taal te leren spreken. Wat zijn onze gemeenschappelijke doelen en hoe kunnen we daar geraken? Daarnaast moet je ook tijd investeren in de evaluatie van de samenwerking. Halen we eruit wat we eruit willen halen? En gaan we door met de samenwerking?

Kijken naar de toekomst

In de volgende werksessie gaan we met de toekomstgroep dieper in op de ‘waarom-vraag’ en wisselen we ervaringen uit op basis van cases. Vanuit welke doelstellingen willen ngo’s samenwerken? Welke verschillende vormen van samenwerking zijn er? En welke opportuniteiten en risico’s identificeren we?

Website by MINSKY