Tips voor ngo's uit het rapport over framing - ngo-federatie

Menu

Tips voor ngo's uit het rapport over framing

Profile picture for user johan.decrom@ngo-federatie.be
ContactpersoonJohan De Crom
04 Mar 2021
News

Ngo-federatie en 11.11.11. bestelden bij het Instituut voor Mediastudies het rapport 'Frames en counterframes over ontwikkelingssamenwerking'. We maakten een eigen samenvatting met tips voor ngo's. 

Aanleiding en methodologie

Een ‘frame’ is een bril om naar een complexe werkelijkheid te kijken. Van dat frame ben je je niet altijd bewust en het wordt soms bewust of onbewust door anderen gestuurd. Die frames bepalen het publieke debat en hebben een invloed op hoe je over ontwikkelingssamenwerking denkt.

11.11.11. en ngo-federatie lieten het Instituut voor Mediastudies van de KULeuven onderzoeken hoe er gecommuniceerd wordt rond ontwikkelingssamenwerking. Niet alleen door ngo’s, maar door verschillende relevante actoren (politici, academici, journalisten,…).  

Welke verschillende frames en counterframes worden daarbij gehanteerd? En in welke van die gangbare frames kan de Vlaamse bevolking zich vinden? De onderzoekers deden ook aanbevelingen over hoe je op die gangbare frames kunt reageren.            

Professor dr. Baldwin Van Gorp en dr. Bart Vyncke weerhielden 6 gangbare problematiserende frames over ontwikkelingssamenwerking en 6 gangbare of inzetbare deproblematiserende frames. Aan een steekproef van 1000 Vlamingen, representatief naar leeftijd, geslacht en socio-economische status, werden telkens één van de negatieve frames en ook alle 6 counterframes voorgelegd.

Wat leren we hieruit voor ngo's?

Ngo-federatie bestuurde het rapport en de aanbevelingen. We stelden een paper op die een eigen samenvatting is van het rapport en de belangrijkste conclusies voor ngo's naar boven haalt. 

Die samenvatting vind je hieronder. We geven al een greep uit onze bevindingen: 

  • Er blijken net iets meer mensen akkoord (43%) dan niet akkoord (41%) te gaan met het negatieve frame over ontwikkelingssamenwerking dat ze kregen voorgelegd. Van die sceptici doneert wel nog steeds 25% aan goede doelen in het buitenland.
  • Deze drie negatieve frames kennen de meeste bijval: 1) ‘ontwikkelingssamenwerking levert niets op, want de problemen zijn er nog altijd’, 2) ‘het geld blijft kleven aan corrupte lokale leiders’, 3) ‘we hebben in eigen land genoeg problemen, laat de centen maar hier’.
  • Goed gekozen counterframes hebben effect, ook op sceptici. Vooral frames die zeggen dat er tegen lokaal onrecht wordt gestreden en dat de middelen efficiënt worden ingezet.
  • Medestanders van ontwikkelingssamenwerking hechten belang aan gelijkwaardige partnerschappen tussen donorland en partnerland.
  • Het valt aan te raden ontvankelijk te zijn voor kritiek en negatieve frames en ze eventueel (gedeeltelijk) te erkennen. Sceptici enkel en alleen met een reeks aan tegenargumenten proberen te overrulen, werkt contraproductief.
  • Probeer in je communicatie consequent te zijn in de (counter)frames die je hanteert. Zo behoud je als ngo je eigenheid en straal je authenticiteit uit.

 

Website by MINSKY