Tips uit PSR-studie: hoe neem je mensenrechtenbenadering op in je programma? - ngo-federatie

Menu

Tips uit PSR-studie: hoe neem je mensenrechtenbenadering op in je programma?

Profile picture for user arnout.justaert@ngo-federatie.be
ContactpersoonArnout Justaert
18 Feb 2021
News

In het programmaformat 22-26 is ‘een op mensenrechten gebaseerde benadering’ opgenomen als prioritair thema. Daar moet je als ngo dus naar streven bij het opstellen en in de uitvoering van je programma. Binnen een studie die DGD bestelde, is nu een nota uitgewerkt om je programma volgens deze benadering te helpen uitwerken. 

Het ultieme doel moet zijn dat iedere burger de mogelijkheid en het vermogen heeft om voor zichzelf politieke, economische en sociale keuzes te maken en dat regeringen bereid en in staat zijn om hun verplichtingen na te komen en de fundamentele rechten en vrijheden van hun bevolking te waarborgen.

Het komt er dus op aan dat je investeringen de capaciteit versterken van wie zijn verplichtingen moet nakomen (duty bearers) en van wie zijn mensenrechten uitoefent (right holders). Onderzoekers van een PSR-studie (Policy Supporting Research) in opdracht van DGD hebben een nota uitgewerkt die jullie kan inspireren om jullie programma volgens deze benadering uit te werken. Deze nota zal geen bijkomend evaluatiecriterium zijn voor de programma's zijn, maar een hulpmiddel om na te gaan of de basisbeginselen inzake mensenrechten zijn geïntegreerd. Raadpleeg hieronder de nota. 

PSR – Support to Human Rights-Based Approach to Development
18 Feb 2021 nl
Website by MINSKY