Subsidie DGD: hoe vraag je de schijf voor 2020 aan? - ngo-federatie

Menu

Subsidie DGD: hoe vraag je de schijf voor 2020 aan?

Profile picture for user paola.vallejopatino@ngo-federatie.be
ContactpersoonVallejo Patiño Paola
10 Jan 2020
News

2020 staat voor de deur en organisaties gaan het vierde jaar in van hun programma’s. Dit betekent dat ze het vierde deel van hun subsidie kunnen aanvragen bij DGD. Hier bestaan een aantal regels en procedures voor. Ook de betaling gebeurt dit jaar op een speciale manier, omdat we te maken hebben met een regering in lopende zaken.

Aanvraag

Het KB 2016 (Art. 32 §2) stelt dat je de geplande schijf van 2020 kan aanvragen via een schuldvordering vanaf 15 januari 2020. Dit op voorwaarde dat in het financieel verantwoordingsrapport 2018 (Opvolging vereffening) het gecumuleerde niet-bestede saldo lager is dan 25% van de “laatste verantwoordde schijf” (lees van het “algemeen jaarbudget 2018” dus subsidie en eigen inbreng inbegrepen). Anders gezegd, je moet minstens 100% van jouw jaarbudget 2017 en minstens 75% van jouw jaarbudget 2018 uitgegeven hebben.

Heb je deze voorwaarde gehaald?

Dan mag je vanaf 15 januari 2020 een schuldvordering indienen voor jouw schijf 2020 gebaseerd op het budget van jouw laatste MB.

Heb je deze voorwaarde niet gehaald?

Dan heb je twee opties (Art. 32 §3):

Optie 1: Het geplande jaarbudget 2020 behouden en dus de volledige schijf aanvragen: dit vereist  het voorleggen van een uitgavenstaat die aantoont dat het niet bestede saldo van het programma lager is dan 25 % van de laatste uitbetaalde schijf van het programma.

In deze procedure komen we los van de logica ‘we kijken naar uitvoeringsgraad/saldo tot jaar van laatste financiële verantwoordingsrapport’, naar ‘we kijken naar uitvoeringsgraad/saldo tot het moment dat de uitgavenstaat wordt ingediend’. De uitgavestaat wordt ingediend via een verplicht model die je bijvoegt aan de schuldvordering. Dit is een soort vereenvoudigd financieel verantwoordingsrapport waarbij men naar de uitgaven 2017, 2018, 2019  en -ja zelfs- 2020 samen gaat kijken. De organisatie wil hiermee aantonen dat als je het geheel van haar uitgaven bekijkt, het gecumuleerde niet bestede saldo lager is dan 25% van de “laatste uitbetaalde schijf” (lees van het jaarbudget 2019 dus subsidie en eigen inbreng inbegrepen).

Je dient deze uitgavestaat in vanaf 15 januari 2020 en wanneer de organisatie erin geslaagd is om haar minimale uitvoeringsgraad/maximale saldo te bereiken.

DGD zal na juni de cijfers tussen de uitgavenstaat 2019 en het financiële verantwoordingsrapport 2019 vergelijken. De uitgavenstaat is een formele verklaring van de organisatie en in geen geval mogen de uitgaven in de uitgavenstaat 2019 hoger zijn dan de uitgaven in het financieel verantwoordingsrapport 2019.

Optie 2: Het vrijwillig en onherroepelijk verlagen van het geplande budget 2020 en dus een verminderde schijf aanvragen: dit vereist de indiening van een schuldvordering die is verlaagd met het deel van het saldo van het programma dat het te verantwoorden minimum overschrijdt.

De voorziene verlaging komt overeen met het uitbestede bedrag dat op 31/12/2018 zou toegelaten hebben om aan de vereiste minimale uitvoeringsgraad/maximale saldo te komen. DGD heeft een model ontwikkeld waarmee je kan berekenen welke budgetverlaging nodig is om tot de  vereiste drempels te komen en wat het deel van de subsidie binnen deze budgetverlaging is. Eens berekend dien je een schuldvordering in waarbij je het deel van de subsidie 2020 binnen deze budgetverlaging aftrekt van de gesubsidieerde schijf 2020.

Regering in lopende zaken

Opgelet: de periode van lopende zaken gaat voort. Dit wil zeggen dat – zonder tegenbericht van de DGD - ook voor 2020 de schijf in 3 stukken zal moeten opgevraagd/betaald worden. Dit is het vereffeningsschema:

Schuldvordering 1: 50% van schijf 2020 (betaling voorzien in maart)

Schuldvordering 2: 27.65% van schijf 2020 (betaling voorzien in juni)

Schuldvordering 3: 22.35% van schijf 2020 (betaling voorzien in september)

Contact

In geval van vragen, aarzel niet om contact op te nemen met Paola Vallejo Patino

Website by MINSKY