Stap mee in het MEAL-ondersteuningstraject van de federaties - ngo-federatie

Menu

Stap mee in het MEAL-ondersteuningstraject van de federaties

Profile picture for user iseult.kestelyn@ngo-federatie.be
ContactpersoonIseult Kestelyn
25 Feb 2021
News

Voor de uitwerking van de MEAL-systemen voor de DGD-programma's 2022-2026 starten de drie federaties samen een ondersteuningstraject. Vul zeker ook de zelfanalyse-checklist van ACE Europe in, het consultancybureau waarmee we hiervoor samenwerken. Dit ondersteuningstraject is momenteel al volop bezig. 

Doelstellingen

De federaties starten dit ondersteuningstraject om:

  • je inzicht te versterken in hoe de veranderingstheorie, de interventies en MEAL-systemen beter op elkaar afgestemd kunnen worden
  • je te ondersteunen bij concrete vragen (dat zou kunnen gaan over baselines opzetten indicatoren in specifieke domeinen formuleren)
  • je te ondersteunen in de ontwikkeling van een praktisch en duidelijk MEAL-actieplan op korte en middellange termijn.

Verloop van het traject

De federaties bieden in de loop van april-mei thematische trainingen aan. Dat zijn trainingen rond één bepaald thema van MEAL. Voor de volgende thema's kan je je nu al inschrijven via de volgende linken;

Gelieve 2 dagen voor aanvang van de training in te schrijven. Hierna kunnen we helaas geen inschrijvingen meer aanvaarden. 

 

In dezelfde periode bieden we per organisatie ook 2 x 2 uur individuele coaching aan. Dit kunnen we realiseren voor maximaal 41 organisaties, dus wees er op tijd bij.

Je kan bij de coaches terecht met heel specifieke vragen over M&E, met een vraag naar feedback over een bepaald onderdeel van het MEAL systeem, de kwaliteit van een specifiek MEAL document, of een MEAL actieplan. Ook vragen over de inhoud en aanpak van de zelf-evaluatie (zie checklist) komen in aanmerking.

Het is niet de bedoeling dat coaches een volledig M&E systeem doorlichten.

Op basis van de (complexiteit van de) vraag en beschikbaarheid kunnen coaches beslissen om een tweede coaching moment te plannen in overleg met de betrokken organisatie.

Om die thematische trainingen en individuele coaching (schrijf je al in) te kunnen voorbereiden, vragen we jou om de zelfanalyse-checklist die ACE Europe opstelde (zie verderop) zeker in te vullen en het actieplan daarin door te sturen naar corina.dhaene@ace-europe.be. We kunnen daaruit je individuele noden detecteren en kunnen de thema's vastleggen waarover we jullie dus thematische trainingen zullen aanbieden. 

Deadline voor inschrijvingen voor individuele coaching sessies is 30 april 2021.

 

 

lunch sessies

Nieuw in dit traject  zijn de lunch meetings online. Los van individuele coaching, plant het MEAL team iedere twee weken, per taalgroep en via zoom een lunch meeting online.

Twee consultants zullen aanwezig zijn, organisaties die wensen deel te nemen moeten bij het start uur aanwezig zijn. De consultants verzamelen ter plekke de vragen en gaan samen met de groep in op mogelijke antwoorden. Het is niet nodig om op voorhand in te schrijven. De zoom links worden via de federaties gedeeld met de leden. De data zijn: 19 april, 3 mei, 17 mei, 7 juni, 21 juni. Dit telkens van 12 u tot 13.30u.

Zelfanalyse - checklist

Als je wilt instappen in dit MEAL traject, vul deze zelfanalysetool dan zeker in. Hij maakt het ons mogelijk jullie een traject op maat aan te bieden. 

De consultants van ACE Europe ontwikkelden dus een zelfanalyse-checklist die je toelaat om te reflecteren over de MEAL-aanpak van je DGD-programma en die je kan helpen om tot een actieplan te komen om die MEAL-aanpak te versterken. De tool focust op de link tussen de veranderingstheorie en MEAL en op het vaststellen van veranderingen op outcome-niveau (indicatoren, meetinstrumenten, analyseren van data), om zo tot een MEAL-systeem te komen dat leren bevordert.

 

MEAL-zelfanalyse - checklist
25 Feb 2021 nl TAGS: Monitoring & Evaluatie

Startsessie 30 maart

Op 30 maart ging een online sessie door waarin het verloop van het traject en een aantal basisprincipes worden toegelicht. Tijdens deze sessie gaven we feedback op de verzameling van data naar aanleiding van de inzendingen van de zelfanalyses en stellen we de thema’s van de thematische begeleidingstrajecten voor.

Verdere informatie is te vinden in de presentatie en follow-up letter hieronder. 

MEAL informatiesessie follow-up letter
01 Apr 2021 nl
presentatie MEAL informatiesessie
01 Apr 2021 nl

Website by MINSKY