Schuldvordering voor de DGD-subsidie van 2021 mag ingediend worden - ngo-federatie

Menu

Schuldvordering voor de DGD-subsidie van 2021 mag ingediend worden

Profile picture for user Jan.DeDecker@ngo-federatie.be
ContactpersoonJan De Decker
12 Jan 2021
News

De schuldvordering voor de DGD subsidie 2021 kan vanaf 15 januari ingediend worden. In tegenstelling tot de gangbare praktijk in 2021, zullen de kredieten dit jaar in één keer ter beschikking gesteld worden. Er zal m.a.w. slechts één schuldvordering nodig zijn om de in de ministeriële besluiten vastgelegde jaarlijkse schijf uitbetaald te krijgen. Aangezien 2021 het laatste programmajaar is, dient de schuldvordering voor 1 juli 2021 bij DGD afgeleverd te zijn. De indiening moet elektronisch gebeuren.

Modaliteiten voor de indiening:

  • De schuldvordering dient verzonden te worden naar einvoice@diplobel.fed.be
  • De ondertekende schuldvordering en de eventuele inleidende brief worden verwacht in pdf-formaat.
  • Indien van toepassing, wordt de tabel met de uitgavenstaat verwacht in Excel- en in pdf-formaat (ondertekende versie).
  • Indien van toepassing, wordt de berekeningstabel voor vrijwillige vermindering van de subsidie verwacht in Excel-formaat.
  • Download hier die modellen voor uitgavenstaat en berekeningstabel.
Website by MINSKY