Regeerakkoord erkent autonomie en expertise van ngo's - ngo-federatie

Menu

Regeerakkoord erkent autonomie en expertise van ngo's

Profile picture for user arnout.justaert@ngo-federatie.be
ContactpersoonArnout Justaert
01 Oct 2020
News

Vandaag heeft Meryame Kitir (sp.a) de eed afgelegd als nieuwe minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedelijk beleid. Kitir zetelt sinds 2007 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. We wensen haar veel succes toe! Het regeerakkoord klinkt voor onze sector alvast vertrouwenwekkend. 

De federaties zullen er nu alles aan doen om een goede relatie met de nieuwe minister op te bouwen en de belangen van de ngo-sector op een constructieve manier te blijven behartigen, te beginnen bij het respect voor de lopende engagementen.

Het regeerakkoord is alvast geruststellend wat ontwikkelingssamenwerking betreft. Het belangrijkste is dat “de regering de autonomie en het initiatiefrecht van ngo’s blijft erkennen”. De expertise en het impactpotentieel van o.a. CMO maken van ons belangrijke partners, is te lezen. Dat in de tekst ook het belang van wereldburgerschapseducatie voor de realisatie van de SDG’s erkend wordt, is een positief signaal.

Ook bestaande accenten komen opnieuw naar voor, zoals het streven naar coherentie en synergie tussen Belgische actoren en de instrumenten van ontwikkelingssamenwerking, de comprehensive approach en de nexus humanitaire hulp, structurele ontwikkeling, vrede en veiligheid.

Budget? Ook dat is geruststellend. Zo zal er, weliswaar rekening houdend met uitzonderlijke budgettaire omstandigheden, een bindend groeipad uitgetekend en uitgevoerd worden om tegen 2030 0,7% van het BNI aan internationale samenwerking te besteden. Tot slot valt ook te lezen in de allerlaatste zin dat lopende engagementen gerespecteerd worden.

> Lees ook de reactie van 11.11.11

Raadpleeg het regeerakkoord

Het hoofdstuk over ontwikkelingssamenwerking staat helemaal achteraan, p. 83-84. 

Regeerakkoord federale regering - 30 september 2020
01 Oct 2020 nl TAGS: belangenberhartiging
Website by MINSKY