Projectoproep: bevordering markttoegang voor kleinschalige landbouwers in Malawi - ngo-federatie

Menu

Projectoproep: bevordering markttoegang voor kleinschalige landbouwers in Malawi

Profile picture for user Jan.DeDecker@ngo-federatie.be
ContactpersoonJan De Decker
02 Mar 2021
News

De Vlaamse Overheid lanceert via zijn Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken een projectoproep om de private sector-ontwikkeling voor kleinschalige landbouwers in Malawi te bevorderen.

De Vlaams-Malawische samenwerking richt zich op het bevorderen van een innovatief landbouwbeleid en heeft specifiek aandacht voor vrouwen en jongeren in de landbouwsector. De projectoproep focust op het versterken van de markttoegang van kleinschalige landbouwers en ondernemers door het verbeteren van de productie of de businessprocessen van landbouwbedrijven.
 
De oproep richt zich tot Malawische actoren en actoren met voldoende ervaring in de regio. Vlaamse organisaties met expertise in commerciële landbouw en/of vermarkting in ontwikkelingslanden worden aangemoedigd om een partnerschap aan te gaan met een Malawische organisatie. Indienen moet gebeuren voor 5 april. Weerhouden projecten hebben een looptijd van minimaal 3 en maximaal 5 jaar. De maximale financiering bedraagt 1,5 miljoen euro.

> Lees de volledige projectoproep

Website by MINSKY