Programmaformat 2022-2026 in volle voorbereiding - ngo-federatie

Menu

Programmaformat 2022-2026 in volle voorbereiding

Profile picture for user arnout.justaert@ngo-federatie.be
ContactpersoonArnout Justaert
23 Jan 2020
News

DGD is bezig met de opmaak van de format voor de programma’s 2022-2026. Doel daarbij is om zoveel mogelijk subsidieaanvragen te digitaliseren.

Mooi op tijd startte DGD met de opmaak van de format voor de programma’s 2022-2026. De federaties hebben verkregen dat we hieraan kunnen meewerken binnen het Niet-gouvernementele samenwerking overlegcomité (NGSOC). Eén van de ambities van de FOD (en dus ook van DGD) is om zoveel mogelijk subsidieaanvragen te digitaliseren. Zo kan het zijn intern kennisbeheer optimaliseren en ook vermijden dat dezelfde informatie op verschillende momenten en plaatsen wordt opgevraagd bij de organisaties ('only once'-principe).
 
Eens we de voorstellen van DGD ontvangen, bespreken we die zeker in het platform M&E en het platform Financiën. Een actieve deelname van onze leden zorgt er hopelijk mee voor dat de format op maat is van de verschillende organisaties. Wordt vervolgd…

Website by MINSKY