Overzeese sociale zekerheid - ngo-federatie

Menu

Overzeese sociale zekerheid

Profile picture for user bruce.stevens@ngo-federatie.be
ContactpersoonBruce Stevens
08 Jan 2019
News

Er zijn wijzigingen in de uitgestelde verzekering geneeskundige verzorging van de overzeese sociale zekerheid voor ex-verzekerden.

De overzeese sociale zekerheid kondigt een wijziging van haar uitgestelde verzekering geneeskundige verzorging aan. Ter herinnering: deze uitgestelde verzekering is een vangnet voor voormalige verzekerden die geen sociale zekerheid meer hebben in een ander systeem.

> Meer informatie op de website van overzeese sociale zekerheid.

Vanaf 1 januari 2019 worden de verzekerden die in België, de EER of Zwitserland wonen, en onder dit systeem verzekerd zijn, vergoed door een Belgische mutualiteit. Dus niet meer per definitie door de overzeese sociale zekerheid.
Alle betrokkenen ontvingen een aangetekende brief met de wijziging en de te nemen stappen.

 

In de toekomst worden personen die gebruik willen maken van deze uitgestelde verzekering geneeskundige verzorging vergoed door een Belgisch ziekenfonds. Als je aan de voorwaarden voldoet en in de EER of Zwitserland woont. De uitbetaling kan ook gebeuren door het zieken- en invaliditeitsverzekeringsfonds of een sociaal verzekeringsfonds in de EER of Zwitserland.

Er is geen verandering voor verzekerden die in een overzees land buiten de EER of Zwitserland wonen en die rechtstreeks door het overzeese sociale zekerheid worden vergoed.

Voor meer informatie kan je terecht bij Erik Kint of Solange Orrego (ACODEV).

* De EER = de Europese Economische Ruimte

Website by MINSKY