Online conferentie over herziene OESO-DAC-evaluatiecriteria: video en hoofdlijnen - ngo-federatie

Menu

Online conferentie over herziene OESO-DAC-evaluatiecriteria: video en hoofdlijnen

Profile picture for user paola.vallejopatino@ngo-federatie.be
ContactpersoonVallejo Patiño Paola
14 Oct 2020
News

De Directie-Generaal van de Franse schatkist en F3E organiseerden op 2 oktober 2020 een online conferentie over de herziene OESO-DAC-evaluatiecriteria en de uitdagingen die die met zich meebrengen. We geven hier de hoofdlijnen mee. Onderaan vind je ook een link naar een video-opname van de conferentie. 

Hoofdlijnen

Op deze conferentie werd het herziene referentiekader gepresenteerd. Voor de belangrijkste actoren die bijdragen tot de evaluatie van de officiële ontwikkelingshulp (evaluatiesponsors, evaluatoren, parlementariërs, onderzoekers, actoren uit de civiele maatschappij, lokale autoriteiten, enz.) werden de bijhorende uitdagingen en de reikwijdte van dit referentiekader besproken.

De federaties volgden de conferentie mee en dit zijn voor ons de hoofdlijnen: 

  • Het zijn de SDG's die aan de basis liggen van de herziening van de criteria. Met de nieuwe criteria hoopt men de Agenda 2030 en de complexiteit die ermee gepaard gaat, beter te kunnen opvolgen. Voor Kahina Yazidi, hoofd van de evaluatie-eenheid van de ontwikkelingsactiviteiten van de Franse Schatkist, moeten de SDG's echter meer worden geïntegreerd in de evaluatiecriteria en dit zal een punt van aandacht zijn bij de volgende herziening, aangezien deze criteria evolueren.
  • Het zesde en nieuwe criterium 'Coherentie' maakt het mogelijk om beter rekening te houden met de synergieën en de complementariteit tussen de verschillende interventies in een bepaalde context. Het analyseert de interventie in relatie tot andere interventies die bijvoorbeeld in hetzelfde geografische gebied plaatsvinden en ook in relatie tot internationale normen en standaarden rond bijvoorbeeld humanitaire hulp, mensenrechten, waardig werk, enz.
  • Gendergelijkheid lag op de tafel tijdens het overleg over de herziening van de criteria. Uiteindelijk werd besloten om er geen criterium op zich van te maken, maar om het transversaal in de zes evaluatiecriteria op te nemen. Op deze conferentie werd het gebrek aan gedesagregeerde informatie naar geslacht aangekaart als een domein dat voor verbetering vatbaar is. 
  • Twee belangrijke principes werden in herinnering gebracht door Megan-Grace Kennedy-Chouane, secretaris-generaal van het EvalNet-netwerk van de OESO, met betrekking tot het gebruik van de criteria:
    • De criteria moeten worden gesitueerd in de context van de interventie. Ze moeten worden aangepast en geïnterpreteerd in functie van de interventie (doelstellingen, beschikbare gegevens, enz.).
    • Elk criterium kan, maar hoeft niet op alle projecten te worden toegepast. In ieder geval moet niet elk criterium met dezelfde intensiteit geanalyseerd worden. Het is cruciaal om -afhankelijk van de context- die criteria te selecteren waarvoor het nuttig is om een diepgaande analyse te voeren.

Ben je heel benieuwd en wil je de conferentie zelf volgen? De opname is beschikbaar. Je kan ook de brochure over de herziene OESO-DAC evaluatiecriteria nagaan.

Eind 2020 zal een nieuwe OESO-gebruikersgids worden gepubliceerd met concrete voorbeelden en advies over de toepassing van de criteria en aanpassing van de gendermainstreaming. De federaties zullen de leden hiervan op de hoogte houden en aandacht geven aan de criteria in de voorziene capaciteitsversterkende activiteiten. Ze vormen immers een fundamenteel onderdeel van de in te dienen programma’s.

Website by MINSKY