Nieuwe verplichting vanaf april: telewerkregister doorgeven aan RSZ - ngo-federatie

Menu

Nieuwe verplichting vanaf april: telewerkregister doorgeven aan RSZ

Profile picture for user bruce.stevens@ngo-federatie.be
ContactpersoonBruce Stevens
01 Apr 2021
News

Omdat dit de controle op het verplicht telewerken vergemakkelijkt, moeten alle werkgevers vanaf de maand april maandelijks een telewerkregister doorgeven aan de RSZ. Daarop geef je het totale aantal werknemers van de organisatie door, én het aantal werknemers met een niet-telewerkbare functie (bv. onthaalpersoneel en administratieve medewerkers die hun opdrachten niet van thuis kunnen verrichten).

Deze verplichting geldt voor alle werkgevers, behalve ondernemingen die verplicht volledig gesloten zijn, en verloopt via een online tool op de portaalsite van de RSZ. De aangifte moet uiterlijk gebeuren op de zesde kalenderdag van elke maand en geldt vanaf de maand april.

Personen die uitzonderlijk op de werkvloer aanwezig zijn, omdat zij bijvoorbeeld materiaal moeten ophalen, bepaalde documenten uitprinten of een evaluatiegesprek moeten houden, hoef je niet op voorhand op te geven. Ook directieleden en personen die behoren tot het lijnmanagement (bijvoorbeeld ploegbazen, teamchefs,...) hoeven niet in de lijst te staan. Zij moeten hun aanwezigheid kunnen verantwoorden (zie website Sociare), maar hoeven niet opgenomen te worden in het aantal niet-telewerkbare functies.

De aangiftetool met meer informatie is te vinden op de webpagina van de RSZ.

Website by MINSKY