Nieuwe OESO-DAC-evaluatiecriteria: brochure en presentaties webinar - ngo-federatie

Menu

Nieuwe OESO-DAC-evaluatiecriteria: brochure en presentaties webinar

Profile picture for user arnout.justaert@ngo-federatie.be
ContactpersoonArnout Justaert
18 Feb 2021
News

Op 21 januari 2021 organiseerden de Dienst Bijzondere Evaluatie (DBE) en federaties een webinar over het gebruik van de OESO-DAC-evaluatiecriteria. Het verslag en de presentaties van dit leerevenement zijn nu beschikbaar. Je kunt ook een praktische brochure over deze hernieuwde criteria doornemen op de website van de OESO. 

De OESO-DAC heeft zijn evaluatiecriteria in 2019 vernieuwd. De vorige criteria dateren van 1991. De nieuwe criteria sluiten beter aan bij de behoeften van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling. Het doel van de evaluatiecriteria is om ontwikkelingsinterventies (projecten, programma's, thema's) beter te beoordelen. De vorige vijf criteria - relevantie, effectiviteit, efficiëntie, impact en duurzaamheid - zijn gehandhaafd en aangevuld met een nieuw criterium: coherentie.

Praktische brochure

Wil je meer informatie over de herziene criteria? Een praktische brochure is beschikbaar op de website van de OESO. Het jaarverslag van DBE over 2020 geeft ook een overzicht van de herziene DAC-criteria en is beschikbaar in het Nederlands en het Frans.

Presentaties uit het webinar

Website by MINSKY