Ngo-federatie reageert verrast op wetsvoorstel integriteit - ngo-federatie

Menu

Ngo-federatie reageert verrast op wetsvoorstel integriteit

Profile picture for user arnout.justaert@ngo-federatie.be
ContactpersoonArnout Justaert
09 Dec 2019
News

In het weekend van 8 december lanceerde de N-VA bij monde van Kathleen Depoorter een wetsvoorstel integriteit voor ngo's. De VRT vroeg de reactie van ngo-federatie. Directeur Arnout Justaert lichtte ons standpunt toe op zondag op het journaal van de VRT en op het radionieuws en op VRT NWS. Hier vind je ook ons persbericht. 

“Alle ngo’s implementeren nu al het charter voor integriteit”

“Natuurlijk staan wij altijd open om te bekijken hoe we de integriteit binnen ngo’s nog beter kunnen garanderen. Maar we vragen ons af wat de meerwaarde is van het wetsvoorstel van N-VA”, stelt Arnout Justaert, directeur van ngo-federatie. “We werken al vele jaren op het thema integriteit en scherpten dat beleid nog aan met de ondertekening van een integriteitscharter. Dat verplicht ngo’s om een ethische code op te stellen, een vertrouwelijk advies- en meldpunt te installeren, regelmatig controles te doen, te rapporteren en aan preventie te doen. Al onze leden werken intussen aan de strikte toepassing van dit charter.”

Integriteit is prioritair

Ngo-federatie ondersteunt de werking van de Vlaamse ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking en draagt integriteit hoog in het vaandel, stelt Arnout Justaert: “We brengen de sector samen in een platform integriteit om te zien hoe we die integriteit binnen ngo’s blijvend kunnen garanderen. We doen vanuit de sector voorstellen naar de minister van Ontwikkelingssamenwerking en faciliteren, omgekeerd, mee zijn integriteitsbeleid. Wij vinden dit vanzelfsprekend: ngo’s ondersteunen - met de middelen die zij daarvoor krijgen - de meest kwetsbare groepen in ontwikkelingslanden en zijn het zichzelf dan ook verplicht om extra aandacht te hebben voor integriteit in hun interventies. Dit geldt trouwens niet enkel voor ngo’s: integriteit moet voor alle spelers van de Belgische ontwikkelingssamenwerking een kernwaarde zijn.”

Er is al een charter

Op initiatief van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open VLD) is er dus ook in België – na de zaak van seksueel wangedrag van een coördinator van Oxfam UK in Haïti – een integriteitscharter gekomen, dat door alle ngo’s is ondertekend. Het charter verplicht ngo’s onder meer om een ethische code op te stellen, een vertrouwelijk advies- en meldpunt te installeren, regelmatig controles te doen, te rapporteren en aan preventie te werken. Alle ngo’s werken intussen aan de strikte toepassing van dit charter.

In geval van integriteitsschendingen is het in de eerste plaats aan de organisatie zelf om de gepaste maatregelen te nemen en hierover transparant te rapporteren. Bovendien kan ook de minister van Ontwikkelingssamenwerking maatregelen treffen: hij kan een erkenning intrekken en subsidies terugvorderen, als dat nodig zou zijn.

“De wet op Ontwikkelingssamenwerking en de recente initiatieven van de minister garanderen voldoende opvolging inzake integriteit. Die integriteitsverplichtingen zijn zelfs door de minister aangescherpt na schendingen bij het Britse Oxfam”, besluit de directeur van ngo-federatie.

Integriteit is specifiek

Ngo-federatie is dus verrast over het nieuwe wetsvoorstel en heeft ook bedenkingen. “Het wetsvoorstel spreekt van één nationale gedragscode die van bovenaf wordt opgelegd. Maar integriteit kent verschillende vormen (seksuele, financiële, zakelijke integriteit, e.a.) en ngo’s zijn actief in uiteenlopende sectoren. Het is belangrijk dat ngo’s in het bijzonder kunnen waken over de integriteit in de domeinen waarin zij meer actief zijn dan andere ngo’s. Laat hen dan ook een integriteitscharter implementeren op maat van hun organisatie en een cultuur van integriteit tot stand brengen die gedragen is door alle medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen. Zo’n aanpak lijkt ons meer garanties te bieden.”

Contactpersoon

Arnout Justaert, directeur ngo-federatie, 02/536 19 21. 

Website by MINSKY