Morele verantwoording 30 april: update van IATI-gids en format performantiescores - ngo-federatie

Menu

Morele verantwoording 30 april: update van IATI-gids en format performantiescores

Contactpersooniseult kestelyn
01 Apr 2020
News

Op 30 april dient de deadline van de morele verantwoording zich aan voor het indienen van de performantiescores en geleerde lessen en de actualisering van de publicatie in IATI. Voor de performantiescores maakte de DGD een aangepast Excel-format, voor IATI brengen we u een geactualiseerde gids.

Performatiescores: licht aangepaste format

De oude format kende een aantal bugs. De DGD heeft aan een aangepaste Excel-format gewerkt om de invulling te vergemakkelijken. De inhoud is dus niét veranderd, wel de vorm.

Welke aanpassingen zijn aangebracht?

  1. In de commentaarcellen van de tabs 3, 4, 4a, 5, 6 et 7 was het niet mogelijk om informatie in te vullen. Dit probleem is opgelost.
  2. (nieuw) In de tab ‘Globale score’ kan je nu jouw organisatie en de titel van jouw outcomes selecteren in een keuzemenu. Deze vullen zich dan automatisch in alle tabs in. Let wel: je moet eerst je organisatie selecteren en dan verschijnt het keuzemenu van de outcomes.

Het nieuwe schema voor de performantiescores is nu beschikbaar in 4 talen op de website van ngo-federatie:

Is jouw schema al of bijna volledig ingevuld volgens de oude formats? De DGD houdt er rekening mee dat deze nieuwe format laat toekomt en aanvaardt dat je nog de oude formats indient. Wil je toch nog met de nieuwe format werken? Je hoeft alleen de ingevulde velden te ‘copy-pasten’ van de oude naar de nieuwe format. Ben je er nog niet aan begonnen? Gebruik zeker de nieuwe formats. Vergeet niet om het document te benoemen met duidelijke verwijzing naar de IATI-identifier van de outcome en het jaar dat je verantwoordt (2019).

Lees ook de ongewijzigde handleiding performantiescores en geleerde lessen (versie van mei 2019).

IATI: aangepaste ondersteuning in Covid-19-tijden en geactualiseerde handleiding 

De federaties hebben een heel pakket aan ondersteuningsactiviteiten voor de publicaties in IATI.

  • De vorming van maart hebben we door de coronacrisis online gevoerd, via een driedelig webinar. Voor wie wenst, is er de presentatie van deze vorming. 
  • De meer ondersteuningssessies van maart zijn geannuleerd, maar we zullen je steeds ondersteunen via de helpdesk (e-mail of telefoon).
  • Er is sinds maart 2020 ook een geactualiseerde versie van de IATI-handleiding. Sinds de eerste versie in december 2017 hebben we veel bijgeleerd, antwoorden gegeven aan nieuwe vragen en is de standaard geëvolueerd. Deze informatie werd vroeger gecapteerd in het addendum, de verschillende nota’s en de communicatie naar de IATI-verantwoordelijken. We hebben dit allemaal samengebracht en sinds maart 2020 hoeven organisaties slechts naar 1 document te kijken die dan ook beschikbaar is op de website van de federatie.

Ter herinnering: in de morele verantwoording van 2019 moeten organisaties niet enkel de transacties weergeven, maar voor het eerst ook informatie geven over de tussentijdse meting van de indicatoren op outcome-niveau. Alle informatie is uiteraard te vinden in de handleiding.

Website by MINSKY