Lessen uit een nexuslunch - ngo-federatie

Menu

Lessen uit een nexuslunch

Profile picture for user sarah.arras@ngo-federatie.be
ContactpersoonArras Sarah
14 Jan 2020
News

Ngo-federatie en Acodev organiseerden op 10 december 2019 een lunchgesprek om de implicaties van de Nexus voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking te bespreken. Het panel werd gevormd door Celia Cranfield (VOICE), Francois Defourny (Plan International België), Serge Beel (11.11.11) en Koen Van Acoleyen (DGD-D5). Gie Goris (MO* Magazine) was moderator. Wat hebben we geleerd?

Lessen uit een lunch

Nexus verwijst naar de afstemming tussen actoren van de ontwikkelingssamenwerking en van de humanitaire hulp. Het nut van een nexus-benadering is contextafhankelijk, een standaardoplossing is niet voor elke situatie geschikt. 

Een nexusbenadering draait om meer coördinatie en zoeken naar complementariteit tussen actoren. Ontwikkelingsactoren en humanitaire actoren moeten blijven doen waar ze goed in zijn, maar meer op zoek gaan naar partnerschappen.

Het nexus-thema staat prominent op de agenda in de internationale humanitaire gemeenschap (World Humanitarian Summit, Grand Bargain,…), maar leeft nog niet sterk bij ontwikkelingsactoren. Nochtans voorspelt de OESO/DAC dat tegen 2030 80% van de allerarmsten in fragiele contexten zullen leven. Vanuit het ‘Leave no one behind’-principe is business as usual geen optie.

De grote uitdaging voor ontwikkelingsactoren is leren omgaan met die toenemende onzekerheid van fragiele contexten. Er valt op dat vlak veel te leren van de expertise van humanitaire organisaties.

Hoe gaan we vooruit?

  • Van donors vraagt men meer flexibiliteit in financieringsmechanismen om een nexusbenadering te faciliteren. Meerjarenplanning en financiering voor humanitaire interventies aan de ene kant en het introduceren van ‘crisis modifiers’ in planning en financiering van ontwikkelingsinterventies aan de andere kant. Meerdere ngo’s verwelkomden dat D5 haar projectfinanciering heeft verlengd van 12 naar 24 maanden. De langere termijn biedt meer mogelijkheden voor een nexusaanpak.
  • Als sector moeten we ook zelf inzetten op meer toenadering en afstemming tussen ontwikkelings- en humanitaire actoren. Te beginnen met het openen van een meer duurzame communicatielijn tussen beide. Coördinatie en complementariteit is pas mogelijk indien humanitaire en ontwikkelingsactoren duidelijk maken wat hun mandaten zijn, elkaars belangen leren begrijpen en op die manier vertrouwen opbouwen. Samen met Acodev bekijken we intussen welke rol we hierin als federaties kunnen spelen in de loop van 2020.

Download de notities van het lunchgesprek hier:

Website by MINSKY