Kwaliteitsfonds keurt 14 projecten goed - ngo-federatie

Menu

Kwaliteitsfonds keurt 14 projecten goed

Profile picture for user bruce.stevens@ngo-federatie.be
ContactpersoonBruce Stevens
11 Mar 2021
News

Het kwaliteitsfonds van ngo-federatie, ACODEV en Fiabel ondersteunt ngo's die zich engageren in een traject voor kwaliteitsverbetering. In 2021 lanceerden we slechts één oproep en 14 projecten gaven we ook een goedkeuring voor financiering.

Kwaliteitsverbetering kan zich situeren op niveau van het management of op strategisch niveau. Ook inhoudelijke verbeterprojecten zijn mogelijk. Dit zijn de goedgekeurde projecten voor het kwaliteitsfonds van dit jaar:

 • 11.11.11. en Oxfam België versterken de kwaliteit van hun MEAL-systemen binnen het DGD programma 22-26 en op organisatieniveau door de integratie van Outcome Mapping (OM). Een gezamenlijke learning space rond OM wordt opgezet waarvan de resultaten met de sector gedeeld worden en waaraan ook andere geïnteresseerde organisaties deel kunnen nemen.
 • Auto-Développement  Afrique – ADA  zet in op een nieuwe strategie voor communicatie en gemeenschappelijke fondsenwerving. Er worden daartoe nieuwe digitale tools ingezet en een cel aparte opgericht voor communicatie en gemeenschappelijke fondsenwerving met andere Belgische vzw’s.
 • Autre Terre wilt het strategisch plan herzien en zal daarvoor verschillende enquêtes, interviews en onderzoeken ontwikkelen om tot een duidelijke analyse te bekomen.
 • Défi Belgique Afrique wilt de kennis en gebruik van boekhoudkundige systemen en financiële rapportage verbeteren door een opleidingstraject voor haar medewerkers.
 • Handicap International – Humanité & Inclusion versterkt haar werking door de opvolgings- en verantwoordingssystemen te formaliseren en optimaliseren en wordt begeleid in de analyse van de huidige systemen en bijhorend verbetertraject.
 • Join For Water zal dit jaar haar boekhouding volledig digitaliseren en medewerkers hiervoor opleiden.
 • Kiyo zoekt inhoudelijke en thematische ondersteuning en versterking van de competenties om een genderbeleid te ontwikkelen voor o.a. de programma’s, M&E en partnerwerking.
 • Médecins du Monde houdt een reflectie over haar thematische prioriteiten en organiseert daartoe verschillende Theory of Change (ToC) ateliers die worden voorbereid en gefaciliteerd door een externe consultant.
 • Plan International België wilt haar CO2-voetafdruk berekenen en verkleinen en zet een externe consultant in om een screening uit te voeren. Vervolgens zal een klimaatwerkgroep een actieplan opstellen en acties uitrollen om de processen intern te verbeteren.
 • Rikolto zal met een consultant in 2021 verschillende workshops organiseren om waardestromen uit te werken en zo o.a. bewustwording bij het personeel te bevorderen wat hun specifieke bijdrage is in het geheel. Er wordt zo een efficiëntere organisatie gecreëerd en minder in silo’s gewerkt.
 • SOS Faim zal externe expertise inschakelen op basis van de nieuwe strategie en wil zo een meer wendbare organisatie worden met o.a. autonome teams, betere functies en rolomschrijvingen, efficiëntere interne communicatie en beslissingsmakingsprocedures.
 • SOS Kinderdorpen schakelt een consultant in voor een kwalitatieve evaluatie van het beleid en bijhorende documenten en procedures inzake morele en financiële integriteit.
 • Tearfund zal gebruik maken van externe expertise bij de implementatie van de Saleforce NPSP-tool (Nonprofit Success Pack) in de bestaande Tearfund Salesforce infrastructuur om de risico’s van de migratie te verminderen.
 • BOS+ schakelt expertise in om een grondige risicoanalyse en verbetertraject ‘welzijn op het werk’ op te stellen om veerkracht bij het personeel op de werkvloer te stimuleren.

Alle organisaties staan open voor kennisdeling en een open informatie-uitwisseling ter bevordering van de projecten. Zowel voor, tijdens als na het project kan jouw organisatie op die manier misschien wel betrokken worden. Geef een seintje aan Bruce Stevens om in contact te komen met de projectmanager van een interessant project.

Website by MINSKY