Kwaliteitsfonds 2018: 5 projecten goedgekeurd - ngo-federatie

Menu

Kwaliteitsfonds 2018: 5 projecten goedgekeurd

Profile picture for user lenni.mertens@ngo-federatie.be
ContactpersoonMertens Lenni
20 Nov 2018
News

Het kwaliteitsfonds ondersteunt elk jaar projecten ter kwaliteitsverbetering van onze leden.
Voor de oproep van 1 oktober 2018 werden 5 projecten goedgekeurd voor een totaal bedrag van 21.872 euro medefinanciering.

In het voorjaar 2019 doen we een nieuwe oproep.

Een overzicht van de goedgekeurde projecten.

Artsen zonder Vakantie
De laatste puzzelstukken van het aankoopbeleid binnen AZV

Artsen zonder Vakantie werkt aan haar aankoopbeleid en implementeert een beter systeem dat formeler en efficiënter is. Parallel aan dat systeem, zal AZV ook werken aan het actualiseren van bestaande processen en die op een meer gedetailleerde manier documenteren. AZV is bereid om haar ervaringen te delen met organisaties die hiervoor interesse tonen.

 

Caritas International
Verandering naar een Digitale Mindset

Caritas wil haar dienstverlening (extern) en het delen van kennis (intern) beter organiseren via een vernieuwd intranet. Dat ook nog gekoppeld is aan de boekhouding en het CRM-systeem. Dankzij het kwaliteitsfonds zullen zowel de medewerkers in België als op het terrein gevormd worden in het gebruik van deze nieuwe tool. Caritas is bereid om haar ervaringen te delen.

 

Eclosio
Verbetering van het systeem van interne communicatie binnen Eclosio

UniverSud-Liège en ADG zijn twee universitaire ngo’s die sinds kort onder de naam Eclosio door het leven gaan. Binnen deze nieuwe structuur wil de ngo haar beleid voor interne communicatie aanpassen en preciezer maken (betere informatiestromen en bijhorende instrumenten). De geleerde lessen en de instrumenten zullen gedeeld worden met de sector via de website van de federaties.

 

ULB-Coopération
Starten met actie-onderzoek

ULB-Coopération wil binnen haar medische projecten in RDC werken met actie-onderzoek als interventiemethode. Via het kwaliteitsfonds zal de ngo vorming volgen over de principes van actie-onderzoek om zelf de methodologie te kunnen toepassen. Via dit project willen ze een grotere betrokkenheid van de stakeholders creëren zonder te moeten inboeten aan de nauwkeurigheid van de wetenschappelijke methode. Het is voorzien om heel concrete toepassingen te kapitaliseren in een publicatie (nuttig voor collega-organisaties).

 

UNI4COOP
Een gedeeld M&E-systeem voor een gemeenschappelijk programma

De vier ngo’s van het gemeenschappelijk programma UNI4COOP (ADG (nu Eclosio), FUCID, Louvain Coopération en ULB Coopération) willen hun M&E-systemen verbeteren. Ze willen komen tot een gemeenschappelijk systeem dat beantwoordt aan de criteria van de DBE. De organisaties zullen hiervoor beroep doen op externe consultancy om het systeem op poten te zetten, om te zorgen dat het systeem conform is met de eisen van DGD en DBE en om de ondersteuning te voorzien in de toepassing en het gebruik van het systeem. Het nieuwe systeem kan gedeeld worden met collega’s, en op de eerste plaats met andere consortia.

Website by MINSKY