International redistribution at Forward Fest: ‘Which role can play tax justice and debt relief to fix global inequality?' - ngo-federatie

Menu

International redistribution at Forward Fest: ‘Which role can play tax justice and debt relief to fix global inequality?'

Profile picture for user Jan.DeDecker@ngo-federatie.be
ContactpersoonJan De Decker
16 Oct 2020
News

Lidy Nacpil (Asean peoples movement on debt and development) en Patricia Miranda (LATINDADD) spraken op ons toekomstfestival Forward Fest over oplossingen voor economieën in het Zuiden. Schuldverlichting of -kwijtschelding is daarbij onvoldoende. Er moet structureel wat veranderen. 

Focus op interne markt

Vele landen in het Zuiden dragen de gevolgen van de verschuiving van de schuldenlast door het Noorden. Hoe kunnen we deze landen ontlasten en hun economieën herstellen? ‘How can we go build back better?’, vraagt moderator Jan van de Poel.

Volgens Lidy Nacpil (Asian peoples movement on debt and development) is er geen ‘build back better’ nodig, maar een ‘build better’, want structureel is er meer gaande dan een schuldenlast: “Vooreerst moeten de lokale economieën gericht zijn op de eigen mensen, niet op de afzet van producten naar de internationale markt. Dan zou er geen nieuwe nood komen om leningen aan te gaan. Ook moeten we naar duurzame lage-uitstooteconomieën omschakelen en moet de economie gedemocratiseerd worden, met sterke publieke dienstverlening.”

Uit het coronadal

De huidige Covid-crisis werpt ook een bijkomende schaduw op de schuldenlast van de landen in het Zuiden, en in het bijzonder in Latijns-Amerika. Daar waar Westerse samenlevingen na de economische weerslag van de beperkende maatregelen uit het voorjaar optimistisch kunnen zijn over het herstel – Patricia Miranda noemde het een “V-shaped recovery”, waarbij de economie vanaf zijn laagste punt vrij snel weer naar zijn pre-crisis niveau aanzwelt, – leeft in Latijns Amerika de vrees aan het begin te staan van een nieuwe “lost decade”, naar analogie van de zware financiële crisis die het continent in de jaren 80 teisterde. De zware schuldenlast die voor de gezondheidscrisis reeds bestond, maakt het voor deze landen immers nog een pak moeilijker om de economie nu met publiek geld te stimuleren en uit de crisis te trekken. Het herstel ziet er als gevolg, en we quoteren opnieuw Patricia Miranda, eerder “U-shaped”, of zelfs “L-shaped” uit, wat een veel langer gerekt economisch dal impliceert, alvorens er opnieuw met een (bescheiden) groei wordt aangeknoopt.

Patricia Miranda vervolgt: “In de coronacrisis gaat er nu ook weer disproportioneel veel steun naar de private in plaats van de publieke sector. Ook koppelt het IMF geen letterlijke voorwaarden aan haar financiële steun, maar is het toch weer dwingend in zijn ‘advies’ waaraan het geld moet besteed worden.” In Latijns-Amerika is nu vooral nood aan liquiditeit, zodat de bevolking deze crisis kan doorstaan.

Naar een fair belastingsysteem

Er is niet alleen nood aan schuldherschikking of –kwijtschelding, maar lokaal moet ook het belastingsysteem progressief worden en de belastingontduiking worden aangepakt, menen beide experten. Daarnaast moet de internationale belastingarchitectuur worden hertekend en moeten multinationals meer bijdragen in plaats van dat lage inkomens en vrouwen buiten verhouding worden belast.

Met Covid-19 dreigt een nieuwe schuldenberg te groeien in het Zuiden als er nu geen veranderingen worden uitgewerkt. Een suggestie uit het publiek: geef vooral schuldkwijtschelding aan regio’s waar de klimaatverandering het hardst ingrijpt.

Website by MINSKY