Inspirerende cases uit onze werf Ontkokering - ngo-federatie

Menu

Inspirerende cases uit onze werf Ontkokering

Profile picture for user sarah.arras@ngo-federatie.be
ContactpersoonSarah Arras
26 Nov 2020
News

Dit najaar kwamen de leden van de werf ‘Ontkokering Noord-Zuid’ tweemaal online samen. Hoe kom je los van de strikte opdeling tussen een ‘Noord-werking’ en een ‘Zuid-werking’? Hoe ziet een ontkokerd organisatiemodel eruit? En welke uitdagingen komen daarbij kijken? Via Don Bosco, WSM en Join for Water deelden hun ervaringen. 

De werf ontkokering

Via Don Bosco houdt een interne denkoefening over de rol als ngo voor internationale samenwerking, voorbij de Noord-Zuid opdeling. Via Day After Tomorrow-sessies gaan medewerkers aan de slag met kritiek op ontwikkelingssamenwerking vanuit verschillende hoeken. Kunnen we de kritiek weerleggen? Of kan de kritiek helpen om onszelf te herdenken?

Om los te komen van het Noord-Zuid-verhaal, evolueerde WSM de afgelopen jaren naar een strategie van internationale samenwerking en wederzijds leren. Vanuit een globale rechtenbenadering versterkt en verbindt WSM sociale bewegingen wereldwijd om de rechten op waardig werk en sociale bescherming te verdedigen.

Join For Water werkt aan een nieuwe strategie waarbij ook in België op waterstress wordt gewerkt, en dus niet alleen op educatie en sensibilisering van de problematiek. Vanuit een focus op waterstress wil JFW werken aan de bescherming van zoet water als voorwaarde voor het recht op water wereldwijd, dus ook in België. De bedoeling is om vanuit een gemeenschappelijke globale analyse meer samenhang te krijgen tussen de doelstellingen van programma’s in België en in partnerlanden.

Enkele geleerde lessen

  • Veranderingsprocessen zijn inherent chaotische processen. Ontkokering heeft impact op de why, how & what van je organisatie. Besef dat zoiets niet lineair verloopt, maar met vallen en opstaan. Verwacht niet dat je dat hele proces op voorhand in theorie kan uitdenken. Al gaande bouw je de weg.
  • Als je het serieus meent met ontkokeren, moeten er genoeg tijd en middelen worden vrijgemaakt. Anders blijft het te vrijblijvend en wordt het al gauw oude wijn in nieuwe zakken.
  • Als je ontkokering in de visie van je organisatie steekt, heb je een hefboom om ook in de praktijk verandering teweeg te brengen. Maar het kan ook andersom: je kan met concrete pilootprojecten beginnen, daaruit leren, en pas daarna werken aan je visie en missie.
  • Partnerschappen in België zijn cruciaal. Het is niet de bedoeling dat we massaal het werk van andere Belgische organisaties gaan overnemen. De internationale achtergrond van ontwikkelings-ngo’s kan een meerwaarde zijn in samenwerkingen met overheden, bedrijven of andere middenveldorganisaties in België.
  • Vertrek vanuit een thematische invalshoek of een globale probleemanalyse om het klassieke noord-zuid-hulpverhaal te vermijden. De mensenrechten, SDG’s of andere internationale kaders kunnen dienen als kapstok. Terwijl de vroegere ‘Noord-werking’ vooral draaide rond sensibiliseringswerk over ‘het Zuiden’, focust men nu ook op welke verandering hier in België mogelijk is.
  • Ontkokeren vraagt een mentale switch, ofwel ‘ontkokering van de geesten’. Alle werknemers, en ook vrijwilligers, moeten mee zijn. Dit vraagt een grondige reflectie-oefening op lange termijn, waarin je jezelf in vraag durft stellen.
  • Een mentale switch betekent ook dat medewerkers hun eigen rol ten opzichte van partners in vraag stellen. Van controlerend naar faciliterend, van donor naar bondgenoot. Ook partners moeten bij de reflectie betrokken worden en zichzelf als waardevolle partners komen te zien, van ontvanger naar bondgenoot.
  • Een externe blik kan je vooruithelpen omdat hij een spiegel voorhoudt. Heel wat organisaties laten zich voor dergelijke veranderingsprocessen op de lange termijn door een externe partner begeleiden, zoals bijvoorbeeld Levuur, ODS of HIVA (KULeuven).

Bekijk de powerpoint presentaties:

Ontkokering bij Via Don Bosco
26 Nov 2020 nl
Ontkokering bij WSM
26 Nov 2020 nl
Ontkokering bij JFW
Werf 2. Ontkokering Noord-Zuid
26 Nov 2020 nl
Website by MINSKY