Indiening programma 22-26: stand van zaken en ondersteuningsaanbod - ngo-federatie

Menu

Indiening programma 22-26: stand van zaken en ondersteuningsaanbod

Profile picture for user iseult.kestelyn@ngo-federatie.be
ContactpersoonIseult Kestelyn
26 Aug 2020
News

De voorbereidingen van de indiening van het nieuw programma gaan intensief voort. Er zijn 3 grote luiken verbonden aan dit proces: de structuur, de inhoud en de wijze van invoering. De besprekingen vinden plaats tussen de federaties en DGD in het subcomité dat daarvoor werd opgericht en met input van leden binnen verschillende task forces. Met dit artikel geven we je een stand van zaken van dit proces en geven we aan waarin de federatie voorziet om jouw organisatie te ondersteunen.

Structuur en inhoud

De besprekingen omtrent de structuur zijn afgerond in het subcomité. De discussies richten zich nu op de inhoud. Een validatie van het volledige indieningsschema (structuur + inhoud) zal nog gebeuren op het niveau van het NGSOC. De federaties hebben alvast een vergelijking gemaakt tussen de structuur van 2017-2021 en de structuur van 2022-2026, zodat je een beeld krijgt van de belangrijkste veranderingen. Je vindt die vergelijking hieronder, in het Frans. 

Een greep uit de belangrijkste nieuwigheden, per deel van de indiening.

Deel I: Algemeen

De actoren kunnen voortaan een plan van cofinanciering/eigen bijdrage-aangeven. Deze informatie wordt als indicatief beschouwd, aangezien het voor de actoren moeilijk is om daar een definitief zicht op te hebben voor de komende vijf jaar. Er zal ook in een specifiek veld voorzien worden om eventuele financiële uitzonderingen in te voegen.

Deel II: Presentatie van het programma

1. Het programma moet ingediend worden per outcome en niet per land zoals in 2017-2021. Concreet betekent dit het volgende:

 • Er zullen geen landenfiches meer zijn, zoals wel het geval was in 2017-2021. Voor elke outcome zullen organisaties wel de locatie van hun interventie moeten aangeven.
 • Voor de veranderingstheorie zal de keuze worden overgelaten aan de actoren om er één op te stellen voor alle outcomes in een bepaald land ('ToC-land') of om er één op te stellen voor elke outcome ('ToC-outcome') als de outcomes binnen een bepaald land niet gelinkt zijn.
 • Voor de risicoanalyse hebben de actoren ook een keuze: een risicoanalyse maken voor elke outcome of per land.
 • Er wordt in een apart luik voorzien voor het aangeven van gevoelige en vertrouwelijke informatie. Bovendien wordt doorheen het schema de mogelijkheid geboden om gevoelige informatie vertrouwelijk te maken.

2. Elke outcome zal gecategoriseerd moeten worden naar:

 • de SDG’s
 • de OESO-DAC policy markers
 • de doelstellingen van de Belgische ontwikkelingssamenwerking zoals beschreven in de strategische nota's

Deze verschillende categorieën zijn bedoeld als 'filters' die DGD nodig heeft voor haar kennisbeheer. Voor sommige van deze categorieën kan een motivatie gegeven worden die DGD in staat moet stellen om snel de nuttige informatie op te zoeken en zo het aantal bijkomende vragen aan de actoren te beperken.

Wat betreft de SDG’s, is het eerste ontwerp van een gids afgerond. Deze gids wordt opgesteld in het kader van het onderzoekstraject 'SDG’s as a compass for the Belgian development cooperation'. De federaties volgen op hoe DGD gevolg wil geven aan de inhoud van de gids en hoe ze deze wil integreren in het programmaformat.

Beschrijving en motivatie van de outcome

Wat betreft de beschrijving van de outcome, en meer in het bijzonder de resultaten zal de genderdimensie in de indicatoren worden geïntegreerd. Voor elke indicator zullen de actoren daarom de baseline- en doelwaarden op 3 en 5 jaar moeten uitsplitsen naar geslacht (m/v). Uitzonderingen zijn mogelijk, wanneer een genderopsplitsing niet mogelijk en/of niet relevant is, maar dit zal door de actoren moeten worden verantwoord.

Met betrekking tot de motivatie van de outcome zijn naast de criteria van 2017-2021 aanvullende criteria toegevoegd, namelijk (i) de beschrijving van de coherentie en (ii) de beschrijving van de verwachte impact, (om in overeenstemming te zijn met de nieuwe OESO-DAC-evaluatiecriteria) en (iii) de beschrijving van de wijze waarop rekening is gehouden met de aanbevelingen en het individuele en collectieve leerproces. De inhoud en de specifieke verwachtingen met betrekking tot de criteria zijn nog steeds voorwerp van bespreking in het subcomité inzake definities en inhoud (zie hieronder).

Bonus en budgettabellen

Er zal ook nog steeds een bonus zijn voor de toekenning van subsidies, net als in 2016. DGD heeft nog niet exact aangegeven hoe die wordt berekend, maar geeft aan dat dit vergelijkbaar zou moeten zijn met 2016. Ook de politieke prioriteiten zijn nog niet bepaald. De federaties volgen dit aspect uiteraard op de voet op en brengen de leden op de hoogte.

Wat de budgettabellen betreft, zijn de interne besprekingen binnen de DGD nog steeds lopende en is er nog geen vooruitgang in dit dossier.

 

Het subcomité werkt momenteel aan alle definities en andere inhoudelijke aspecten. Wij houden je op de hoogte van deze aspecten. De afronding en de communicatie van het indieningsschema is gepland voor 1 november 2020.

Vergelijking van de schema's van de programma-indiening 2017 vs. 2022

Comparaison schémas programmes 17-21 et 22-26
27 Aug 2020 fr TAGS: Programma

De wijze van invoering

Een belangrijke verandering voor de programma's 2022-2026 is de digitalisering van de invoering van de programma's. Voortaan zullen de programma's niet in papier of pdf-versie worden verstuurd, maar is het de bedoeling dat de informatie wordt ingevoerd via de webservice die DGD aan het ontwikkelen is.

Aanbod van ngo-federatie

Wat heeft ngo-federatie in petto om jouw organisatie te ondersteunen bij de formulering van de programma's 2022-2026?

 • Leer- en capaciteitsopbouwtraject rond de Theory of Change (najaar 2020)
 • Coaching M&E (voorjaar 2021)
 • Informatiesessies over het indieningsschema (november/december)
 • Gerichte uitwisselingen binnen de verschillende werkgroepen/platformen 

De exacte data van deze activiteiten zullen nog worden meegedeeld.

Voor meer informatie: aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Website by MINSKY