GSK-update: voorstellen thematische GSK’s ingediend, evaluatierapport klaar, seminarie op 18 juni - ngo-federatie

Menu

GSK-update: voorstellen thematische GSK’s ingediend, evaluatierapport klaar, seminarie op 18 juni

Profile picture for user lenni.mertens@ngo-federatie.be
ContactpersoonMertens Lenni
29 Apr 2020
News

De federaties hebben vorige week samen de vijf voorstellen voor thematische GSK’s 22-26 aan de minister voorgelegd. Dat is twee maanden voor de deadline. Het finaal rapport van de GSK-evaluatie is eindelijk beschikbaar! En het GSK-seminarie wordt verplaatst naar 18 juni. 

Eind vorige week hebben de federaties samen de vijf voorstellen voor thematische GSK’s 22-26 aan de minister voorgelegd. Dat is meer dan twee maanden vóór de verplichte deadline, in de hoop dat we al voor de zomer een antwoord zullen ontvangen. In tussentijd zullen de federaties ook contact opnemen met elk ANGS om onze gegevens te verfijnen, zodat de toekomstige lijst van 30 GSK's het meest geschikt is voor uw toekomstige programma's.

Eens de beslissing van de minister bekend is, zullen de federaties zo snel mogelijk een definitieve lijst van 30 (thematische + geografische) GSK’s opstellen. We hopen dus dat er tegen eind juni-begin juli duidelijkheid zal zijn over de nieuwe GSK’s en de deelnemende actoren.
 
Het finaal rapport van de GSK-evaluatie is eindelijk beschikbaar! De secretariaten van de federaties werken momenteel volop aan de managementrespons. Heel wat van de aanbevelingen uit de evaluatie hebben overigens betrekking op het redactieproces en zullen een weerslag krijgen in het vademecum voor het opstellen van de GSK’s 22-26. De secretariaten stelden reeds een draft op, die verder onder handen genomen zal worden door de GSK-adviesgroep.
 
De GSK-evaluatie en het vademecum zullen na goedkeuring door de Raden van Bestuur van de federaties voorgesteld worden aan de hele sector. Er was initieel een GSK-seminarie voorzien op 12 mei, maar dat wordt omwille van de coronacrisis naar donderdag 18 juni verschoven. Meer details volgen nog, maar het lijkt ondertussen raadzaam om processen voor het GSK 22-26 niet aan te vangen vooraleer het vademecum en de lijst van de 30 GSK’s gevalideerd zijn door de bestuursorganen.

Website by MINSKY