Framing over ontwikkelingssamenwerking? Zet de juiste bril op! - ngo-federatie

Menu

Framing over ontwikkelingssamenwerking? Zet de juiste bril op!

Profile picture for user arnout.justaert@ngo-federatie.be
ContactpersoonArnout Justaert
03 Jun 2020
News

11.11.11 en ngo-federatie starten vanaf juni een traject over framing over ontwikkelingssamenwerking. Je wordt daar vriendelijk toe uitgenodigd. In dit traject word je je in twee workshops meer bewust van je eigen framing en die van je team of organisatie. Je ziet je eigen blik op de wereld en de mondiale ongelijkheid onder ogen. Dat is belangrijk, want die blik bepaalt mee je communicatie en politieke standpunten. Je leert ook counterframes te hanteren.

Concreet organiseren we twee workshops voor communicatie- en beleidsmedewerkers, die je dan allebei zou moeten volgen.

Eerste workshop

In de week van 29 juni – 3 juli ligt de focus op framing leren herkennen, ook in de eigen communicatie van je organisatie. Om te kunnen deelnemen aan deze sessie vraagt het Centrum voor Mediastudies van de KUL een korte voorbereidende oefening van 15 min tegen ten laatste 22/1. Nadien bezorgen ze jou een filmpje van 15 min dat je moet bekijken vooraleer deel te nemen aan de workshop.

Tussenfase: KU Leuven gaat aan de slag

Het Centrum voor Mediastudies van de KUL maakt een update van bestaand framingonderzoek in Vlaanderen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking. De onderzoekers gaan aan de slag met het materiaal dat wij hen tijdens de eerste workshop aanleveren, maar ook met materiaal van andere stakeholders, zoals politieke partijen en media. Ze zullen ook kijken naar problematiserende frames en concrete voorstellen doen voor counterframes.

In september maakt de KU Leuven dan een reality check waarin ze bestaande frames en counterframes via een bevraging aftoetst bij een bredere groep van de bevolking (bredere bevraging of focusgroepen, wordt nog bekeken).

Tweede workshop

In september of oktober wordt een afsluitende workshop georganiseerd, waarin de KUL haar bevindingen met ons deelt en counterframes worden voorgesteld en bediscussieerd, evenals de resultaten van de focusgroepen/bevraging. Reken anderhalf uur.

Concreet

  • Je bent een communicatie- of beleidsmedewerker die bezig is met de communicatie van politieke standpuntinname. We waken over een mix van beide profielen in de uiteindelijke deelnemersgroep.
  • Je neemt deel aan beide workshops.
  • We stellen een maximum van 40 deelnemers aan dit traject. Voor de eerste workshop worden die alvast opgedeeld naar maximaal 5 data, in de week van 29 juni tot 3 juli.

Schrijf je in

Als je je hieronder inschrijft voor de eerste workshop, dan engageer je je principieel ook voor de tweede workshop in september-oktober. De data van die tweede workshop moeten nog worden bepaald.

 

Statusbericht

Sorry…This form is closed to new submissions.
Website by MINSKY