Format moreel eindverslag gevalideerd - ngo-federatie

Menu

Format moreel eindverslag gevalideerd

Contactpersoon
29 May 2019
News

Voor de meeste onder jullie is de eindrapportage over het volledige programma nog veraf. Voor sommigen eindigden één of meerdere interventie al in 2018. Voor hen is het eindrapport over die interventie vereist tegen eind juni.

Binnen het sub-comité morele verantwoording met DGD werden de modaliteiten van de morele eindrapportage de voorbije maanden vastgelegd. Om te voldoen aan de vereisten en verwachtingen zoals geformuleerd in het KB (art. 45 lid 2) en in lijn met de logica van administratieve vereenvoudiging, werd er voor gekozen om de morele verantwoording aan het einde van de interventie ook te laten verlopen via de performantiescore format en de geleerde lessen.

In 2022 dien je de performantiescores en geleerde lessen alleen in te dienen over het geheel van de interventie en niet meer over jaar 5. Je dient deze eindrapportage in tegen 30 juni (en niet 30 april).

De excel format van de performantiescores werd als volgt herzien:

  • In de introductie wordt uitgelegd wat er specifiek verwacht wordt voor de morele eindrapportage. Daarin staat onder andere uitgelegd dat voor bepaalde criteria het verplicht is om narratieve toelichting te geven (om te voldoen aan de vereisten van het KB), terwijl dit niet het geval is voor de morele rapportage tijdens de andere jaren.
  • De verschillende criteria werden aangevuld met de juiste formulering voor de eindrapportage. In de eindrapportage gaat het niet meer over de waarschijnlijkheid dat de interventie behaald zal worden, maar over de vraag of de interventie effectief behaald werd.

Wat er precies verwacht wordt op het vlak van geleerde lessen aan het einde van het programma staat ook uitgelegd in de introductie van performantiescore format.

Ook de begeleidende handleiding van de federaties werd herzien en geactualiseerd. Daar lees je in detail wat er precies verwacht wordt voor morele eindrapportage.

Website by MINSKY