Fiscaliteit van coöperanten: goed nieuws over bedrijfsvoorheffing - ngo-federatie

Menu

Fiscaliteit van coöperanten: goed nieuws over bedrijfsvoorheffing

Profile picture for user bruce.stevens@ngo-federatie.be
ContactpersoonBruce Stevens
08 Jan 2020
News

Dankzij een samenwerking tussen ngo-federatie, Acodev en KPMG werd het Koninklijk Besluit over de bedrijfsvoorheffing aangepast. De moeilijkheden die de leden sinds 2017 hebben ondervonden met betrekking tot de bedrijfsvoorheffing voor coöperanten niet-inwoners zijn daarbij gedeeltelijk opgelost. Voor de betrokken ngo’s is een donderwolk (deels) verdreven.

KB bedrijfsvoorheffing aangepast

De moeilijkheden die de leden sinds 2017 hebben ondervonden met betrekking tot de bedrijfsvoorheffing voor coöperanten niet-inwoners zijn gedeeltelijk opgelost.

Sinds 20 jaar profiteert de sector van toleranties die het mogelijk maken om een bedrijfsvoorheffing af te trekken die het bedrag van de uiteindelijke belasting zo dicht mogelijk benadert. Het ging met name om de aftrek van een bedrijfsvoorheffing op PB-niveau (personenbelasting) voor niet-inwoners die 75% van hun inkomsten van Belgische oorsprong hebben en die belast worden zoals in de PB.

Sommige ngo’s zijn in 2017-2018 gecontroleerd. De fiscus heeft geweigerd deze toleranties met betrekking tot bedrijfsvoorheffing te aanvaarden. Die ngo’s hebben grote bedragen moeten betalen. Als gevolg daarvan werden de ngo’s gedwongen om hogere bedrijfsvoorheffing in te houden dan voorheen. De coöperanten moesten twee jaar wachten op de terugbetaling van hun belastingen alvorens deze bedragen te ontvangen.

Eind 2019 kwam er dan goed nieuws: dankzij onze samenwerking met KPMG werd het Koninklijk Besluit over de bedrijfsvoorheffing aangepast (KB van 11/12/2019 dat in het Belgisch Staatsblad verscheen op 20/12/2019, punt 2.1.B - pagina 115.627 in het Nederlands en pagina 115.564 in het Frans).

Voor niet-inwoners die voldoen aan de volgende voorwaarden, kunnen ngo’s een bedrijfsvoorheffing van schaal I of II toepassen (in plaats van de zware schaal III), en dit vanaf 1/01/2020.

Het gaat over niet-inwoners die bezoldigingen verkrijgen:

  • belastbaar in België;
  • ingevolge één of meerdere arbeidsovereenkomsten (met Belgische werkgevers) die het volledige kalenderjaar bestrijken;
  • en voor zover die arbeidsprestaties ten minste 75% van de wettelijk voorziene arbeidsduur per overeenkomst bedragen.

Dit lost niet alle bestaande problemen op, maar voor de coöperanten niet-inwoners die het ganse jaar voor u (of voor andere Belgische werkgevers) werken, is het een degelijke oplossing.

Website by MINSKY