Federaties en DGD informeren en ondersteunen de sector in coronatijden - ngo-federatie

Menu

Federaties en DGD informeren en ondersteunen de sector in coronatijden

Profile picture for user arnout.justaert@ngo-federatie.be
ContactpersoonArnout Justaert
17 Mar 2020
News

We zijn ons ervan bewust dat de huidige situatie veel vragen en moeilijkheden oproept voor onze lidorganisaties. De federaties maken momenteel een inventarisatie van de ondervonden problemen en hebben contact met DGD om antwoorden te vinden. Ook vanuit DGD vertrok al communicatie voor alle organisaties die medefinanciering ontvangen. Die vindt u nog eens onderaan. 

Hou ons op de hoogte

Vanuit de partnerlanden waar ngo’s actief zijn, krijgen we meldingen dat er ongenoegen t.a.v. expats heerst. Dit komt door de perceptie dat de verspreiding van het coronavirus te wijten is aan Westerse landen. Wij adviseren u daarom om u over mogelijke aandachtspunten en de situatie in het partnerland op de hoogte te houden via de FOD Buitenlandse Zaken en uw personeel in de partnerlanden te vragen om bij problemen contact op te nemen met de ambassade. We geven u ook mee dat Enabel al haar expats (behalve ResRep) een bericht heeft gestuurd om hen te informeren dat zij, in het geval van een mogelijk veiligheids- of gezondheidsrisico, kunnen verzoeken om te worden gerepatrieerd.

Om de federaties ten slotte een duidelijk beeld te geven van de problemen die zich zowel in België als in de partnerlanden voordoen, vragen we u om ons hiervan op de hoogte te stellen. We zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat deze situatie de minste impact heeft op uw werk.

Communicatie vanuit DGD

Beste partnerorganisatie,

Gezien de maatregelen die de federale overheid op donderdagavond 12 maart afkondigde en de maatregelen die in de respectievelijke landen / regio’s genomen worden n.a.v. de wereldwijde epidemie Corona COVID-19, willen we er op aandringen dat alle organisaties hier zorgvuldig mee om gaan en de nodige voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van hun personeel, hun doelgroepen en hun acties.

DGD verwacht dan ook dat alle organisaties hun beleid i.v.m. Covid 19 duidelijk communiceren naar alle betrokken actoren. DGD ontvangt zelf ook meer en meer vragen over ons beleid inzake, meer bepaald in verband met annulering van activiteiten en reizen en toerekenbaarheid op de projectbudgetten.

Wat betreft het al dan niet doorgaan van activiteiten en reizen verwijzen wij naar de vigerende beleidsmaatregelen van de nationale en institutionele overheden in België en in de partnerlanden. Nog niet geplande activiteiten en reizen dienen uitgesteld te worden, indien de situatie dat vereist. De afgesloten verzekeringen voor reizen e.d. dienen toegepast te worden, afhankelijk van de polis. ·      

Wat betreft niet invorderbare (annulerings)kosten van geannuleerde activiteiten en reizen vertrekt DGD van het principe van overmacht. Deze kosten zullen, uitzonderlijk, toerekenbaar zijn op de goedgekeurde programmabudgetten, mits verantwoordingsstukken kunnen worden voorgelegd. Voor de duidelijkheid: het gaat hier dus om kosten die aangegaan zijn voor de officiële adviezen gecommuniceerd werden.

DGD hoopt dat we deze crisis samen snel overwinnen en we de programma’s terug normaal kunnen voortzetten.

DGD
Website by MINSKY