Evaluatie gemeenschappelijke programma’s - ngo-federatie

Menu

Evaluatie gemeenschappelijke programma’s

ContactpersoonHeleen Neirynck
19 Dec 2018
News

Veel Belgische ngo’s werken samen, zowel in België als in de partnerlanden, om op een efficiënte manier hun gezamenlijke doelstellingen te halen en van elkaar te leren.

Evaluatietool

Op vraag van de leden ontwikkelden de federaties een tool om samenwerkingsverbanden te evalueren. Op het niveau van organisaties kan men op een gestructureerde, collectieve en doelgerichte manier reflecteren over de samenwerking. Zo kan je de effectieve meerwaarde van de samenwerking en mogelijke verbeterpunten in kaart brengen.

De tool is niet alleen bruikbaar voor gemeenschappelijke programma’s maar ook voor andere samenwerkingsverbanden buiten DGD-financiering.

De focus ligt op institutionele en organisatorische aspecten: Is de samenwerking op een efficiënte manier georganiseerd? Welke impact heeft de samenwerking op de operationele werking van de organisaties?

> De finale versie van de tool staat hier op onze website.

Het document overloopt het hele proces en reikt alle tools en methodologieën aan om de oefening in goede banen te leiden. De Franstalige versie wordt verzorgd door ACODEV en komt er zo snel mogelijk aan.

Lessons learned

Ngo-federatie begeleidde in 2018 twee gemeenschappelijke programma’s bij de evaluatie van hun samenwerking. Aan de hand van de evaluaties trok de federatie ook overkoepelende lessons learned voor andere gemeenschappelijke programma’s: Hoe formuleer ik een gemeenschappelijk programma? Welke aspecten moet ik op voorhand in rekening nemen, ….

De lessons learned zijn echter niet representatief voor het geheel van de gemeenschappelijke programma’s. Deze worden voorlopig intern bij de federatie gehouden en verder aangevuld en afgewerkt in 2019.

Opvolging

Vanaf januari 2019 volgt Heleen Neirynck voor ngo-federatie de gemeenschappelijke programma’s op, en Raphaël Maldague voor ACODEV.

Website by MINSKY