Eindrapport 'SDGs as a Compass' is klaar. Graag jouw feedback! - ngo-federatie

Menu

Eindrapport 'SDGs as a Compass' is klaar. Graag jouw feedback!

Profile picture for user sarah.arras@ngo-federatie.be
ContactpersoonArras Sarah
13 Jan 2020
News

Het eindrapport 'SDGs as a Compass' van DGD en HIVA/IOB is klaar. Wat is jouw feedback?

Bezorg ons je feedback via een mail aan onze collega Sarah Arras. Zij brengt hier enkele headlines uit het rapport naar voor.

Hoofdstuk 6 (p.65) bevat overkoepelende conclusies en een aantal specifieke aanbevelingen voor DGD, Enabel, de niet-gouvernementele actoren (NGA’s) en BIO. De onderzoekers manen DGD aan om het doel van de SDG-integratie expliciet te maken. Wat heeft prioriteit (principes, doelen of targets) en wat is de bijhorende strategie? (p. 69)

Daarnaast benadrukt het rapport vooral het belang van de integratie van de principes Leave No One Behind (LNOB), multi-stakeholdership en interlinkages. Eén van de voorstellen is om LNOB te mainstreamen als leidend principe, zowel op strategisch als operationeel niveau (p. 22-24). Het rapport bevat ook suggesties over het integreren van de SDG’s in de programmacyclus en het resultatenkader. Het gaat specifiek over de GSK’s, theory of change en SDG-indicatoren:

  • GSK’s: De onderzoekers stellen dat een expliciete analyse van interlinkages (mogelijke trade-offs en synergieën) binnen een sector of tussen sectoren de gemeenschappelijke contextanalyse kan versterken. Zij manen DGD en de NGA’s aan om samen de relevantie hiervan en een mogelijke aanpak te bepalen (p. 53-55).
  • Theory of change (ToC): Via de ToC zouden drie SDG principes geïntegreerd kunnen worden in het programmadesign (p. 56-57). 1. Door expliciet te beschrijven hoe de interventie een impact heeft op zij die ‘furthest behind’ zijn (LNOB). 2. Door duidelijk te maken welke actoren de interventie tracht te beïnvloeden en wat de machtsverhoudingen tussen die actoren zijn (multi-stakeholdership). 3. Via een expliciete analyse van mogelijke synergieën en strategieën om negatieve trade-offs te vermijden (interlinkages). De onderzoekers suggereren om de integratie van deze principes te incorporeren in het bestaande ToC leertraject, georganiseerd door de federaties (p. 70).
  • SDG-indicatoren: Het rapport analyseert waarom integratie van SDG-indicatoren aantrekkelijk is. Daartegenover schetst men echter uitgebreid de uitdagingen en het belang van flexibiliteit bij het gebruik van SDG-indicatoren (p.62-63).

We verzamelen graag jullie opmerkingen en suggesties over deze specifieke passages. In de komende maanden zullen de onderzoekers de aanbevelingen vertalen naar concrete toolkits om NGA’s te ondersteunen in de SDG-integratie in hun programma’s of/en in de GSK’s.

SDG
Website by MINSKY