DBE start laatste certificeringsronde voor programma 2017-2021 - ngo-federatie

Menu

DBE start laatste certificeringsronde voor programma 2017-2021

Profile picture for user paola.vallejopatino@ngo-federatie.be
ContactpersoonVallejo Patiño Paola
18 Jun 2020
News

De DBE organiseert een bijkomende (laatste) certificeringsronde voor het programma 2017-2021, om niet gecertificeerde organisaties de kans te geven een aanvraag in te dienen. Aan de geïnteresseerde organisaties wordt gevraagd tegen 31 augustus 2020 informatie door te geven aan DBE.

Het wettelijk kader van de Belgische ontwikkelingssamenwerking bepaalt dat de actoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking zelf verantwoordelijkheid dragen voor de evaluatie van hun interventies. In dit verband werd de Dienst Bijzondere Evaluatie (DBE) belast met de certificering van de evaluatiesystemen van de betrokken actoren.

In 2017 werd hierrond een traject aangevat voor de 66 actoren van de niet-gouvernemente samenwerking (ANGS) die een aanvraag indienden tot certificering. Vandaag hebben 62 ANGS hun ‘Evaluation Capacity Building’-certificaat behaald.

De deelname aan het certificeringsproces is vrijblijvend. Niettemin voorziet de DBE in een nieuwe certificeringsronde om organisaties die geen aanvraag indienden een bijkomende kans te geven om dit alsnog te doen. De voorwaarden omtrent het voorbereiden en indienen van een certificeringsaanvraag zijn te vinden op de website van DBE. Deze voorwaarden worden tevens meer uitgebreid beschreven in de Handleiding voor zelfevaluatie.

Om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen, wordt aan geïnteresseerde organisaties gevraagd om ten laatste op 31 augustus 2020 via mail de volgende informatie door te geven aan DBE:

(1) de geschatte datum van indiening van de aanvraag;

(2) het staal van externe evaluaties dat zal gebruikt worden voor de certificeringsanalyse.

Op basis van de ontvangen gegevens zal DBE vervolgens een overheidsopdracht lanceren voor certificering door een externe assessor. De eigenlijke certificeringsaanvraag door de geïnteresseerde organisaties kan gebeuren tussen 1 september en 30 november 2020. In deze periode doet de DBE dan de analyse van ontvankelijkheid. Indien de aanvraag wordt aanvaard, wordt het dossier aan de beoordelaar overgedragen en binnen een termijn van maximaal drie maanden een bezoek georganiseerd.

Voor bijkomende vragen kan je steeds rechtstreeks contact nemen met DBE of de contactpersoon van de federatie.

Website by MINSKY