Corona: uitstel algemene vergadering en indiening jaarrekening - ngo-federatie

Menu

Corona: uitstel algemene vergadering en indiening jaarrekening

Profile picture for user bruce.stevens@ngo-federatie.be
ContactpersoonBruce Stevens
29 Apr 2020
News

De algemene vergadering (AV) van je organisatie mag digitaal plaatsvinden, maar je kunt ze ook uitstellen. De deadline voor financiële rapportage aan DGD blijft 30 juni, maar een afwijking is mogelijk als je AV wordt uitgesteld. Wel steeds mits akkoord van je dossierbeheerder.  

Algemene vergadering

Minister Geens heeft een Koninklijk Besluit uitgevaardigd waarin de mogelijkheid wordt bevestigd om algemene vergaderingen (AV) en vergaderingen van het bestuursorgaan, bijeengeroepen tussen 1 maart en 30 juni 2020, digitaal te laten doorgaan. Daarnaast geeft men ook de mogelijkheid tot uitstel van tien weken voor een aantal wettelijke termijnen, zoals de verplichting de algemene vergadering binnen zes maanden na afsluiting van het boekjaar te houden (artikel 7 KB). Voor een boekjaar dat gelijkloopt met het kalenderjaar, verschuift de deadline van 30 juni naar ten laatste 7 september, waaruit volgt dat ook de goedkeuring van de jaarrekening met deze termijn kan worden uitgesteld.

Financiële verantwoording

Het KB 2016 voor de niet-gouvernementele samenwerking (art. 47 §1 6°) stelt dat het financieel rapport van de DGD-programma’s een kopie van de jaarrekening en het verslag van de commissaris van de rekeningen aan de algemene vergadering moet integreren, en dit binnen een termijn van 30 dagen na de goedkeuring van de rekeningen door de algemene vergadering en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar.

De deadline blijft 30 juni 2020, maar een uitzondering hierop is toegelaten indien de goedkeuring van de jaarrekening door de AV later gebeurt dan 30 juni op basis van het nieuwe KB en het uitstel wordt besproken met de dossierbeheerder. In voorkomend geval mag de jaarrekening later worden ingediend. 

Website by MINSKY