Corona: rechtsgeldig online vergaderen en steunmaatregelen - ngo-federatie

Menu

Corona: rechtsgeldig online vergaderen en steunmaatregelen

ContactpersoonBruce Stevens
26 Mar 2020
News

Online vergaderingen kunnen rechtsgeldigheid hebben. En van welke steunmaatregelen van de overheid kan je ngo gebruikmaken? 

Online vergaderingen zijn rechtsgeldig

Het regelgevend kader staat ngo’s toe om virtuele vergaderingen te organiseren van het bestuursorgaan of de algemene vergadering, behoudens statutaire beperking. Je kunt gebruikmaken van de reeds gekende tools zoals Skype en Zoom, maar verken gerust nieuwe opties. Op deze manier kan je vergaderen én beslissingen nemen, wederom behoudens statutaire uitsluiting. Als er een juridische beslissing moet worden genomen, is het sterk aangewezen om eveneens via e-mail deze beslissing te bevestigen.

 

Steunmaatregelen overheid

Daarnaast kan je als ngo ook beroep doen op steunmaatregelen van de overheid, als je daadwerkelijk hinder ondervindt. Ook de termijn voor het indienen van de vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners wordt in sommige gevallen verlengd. Het gaat bijvoorbeeld om een gespreide betaling van de vennootschaps- en rechtspersonenbelasting en bedrijfsvoorheffing of kwijtschelding van nalatigheidsinteresten. Aanvragen tot toepassing van deze en andere maatregelen moeten worden ingediend voor 30 juni 2020 via een formulier op de website van FOD Financiën.

Website by MINSKY