Call for proposal Raad van Europa: reageer vóór 15 december - ngo-federatie

Menu

Call for proposal Raad van Europa: reageer vóór 15 december

ContactpersoonJohan De Crom
25 Nov 2019
News

Vanuit de Raad van Europa vertrekt een call for proposal voor 2020-2021. De focus ligt op twee thematische prioriteiten:

1. Competenties voor democratische cultuur in onderwijsinstellingen:

Deelnemende landen worden uitgenodigd om projectvoorstellen in te dienen met betrekking tot de implementatie van het Model van Competenties voor Democratische Cultuur met als belangrijkste referentie de “Richtlijn voor implementatie".

2. Bevordering van een democratische en inclusieve cultuur in onderwijsinstellingen, met bijzondere aandacht voor het creëren van kansen voor migranten, vluchtelingen en minderheden

Deelnemende landen worden uitgenodigd om projectvoorstellen in te dienen die gericht zijn op het ontwikkelen van mechanismen die inclusie bevorderen en een gevoel van verbondenheid met een gemeenschap verbeteren, met de nadruk op ondersteuning van kwetsbare groepen, met name migranten, vluchtelingen en minderheden. 

> Lees meer over deze en andere calls for proposal

Website by MINSKY